ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Алібеков Гаджі Алібек огли

21.06.1932- 04.04.2010

Місце народження: с. Кайса Белоканського р-ну Азербайдж. РСР, тепер – Респ. Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив Азербайдж. держ. пед. ін-т у м. Баку (1959). Канд. дис.: «Равномерное приближение функций комплексного переменного на замкнутых множествах с углами» (1966). У Київ ун-ті: з 1965 ст. виклад., доц. математичного аналізу кафедри.

Наук. інтереси: теорія наближення функцій; рівномірне наближення функцій комплексної змінної на областях з кусково-гладкою межею.

Праці: Уточнение одной теории С.Н. Маргеляна о приближении функций комплексной переменной в областях с гладкой границей // Вопр. теории приближения функций. К., 1978; Суммирование рядов Фабера линейными методами Рисса и Фабера в областях с кусочно-гладкой границей // Препр. АН УССР. Ин-т мат. К., 1989; Суммирование рядов Фабера методами Вилле-Пуссена, Рогозинского и Джексона в областях с кусочно-гладкой границей // Исследования по теории приближения функций. К., 1991. Нагороджений почесн. грамотою Київ. ун-ту. Л-ра.: Дзядик В.К. Введение в теорию равномерного приближения функций полиномами. –М.: «Наука», 1977. – 512 с.

Автор: Т.О.Петрова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи