ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бородін Віктор Анатолійович

03.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат механіко-математичних наук.
Наукове звання: асистент.

Закінчив із відзнакою магістр. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту (2000). Канд. дис.: «Алгоритмічні та програмні методи і засоби побудови динамічних сцен для геоінформаційних комплексів реального часу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 у НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 2006 асист. математичної фізики кафедри.

Наук. інтереси: вивчення теорії диф. рівнянь з імпульсною дією, теорії алгоритмів та методів обчислень в сучасній фізиці; побудова геоінформ. комплексів та автоматизованих систем управління.

Понад 30 праць, зокрема: Асимптотична еквівалентність систем лінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією // Доп. НАН України. № 8, 2003; Асимптотичні властивості розв’язків диференціального рівняння n-го порядку з імпульсною дією // Мат. методи та фізико-механічні поля. 51, № 4, 2004 (у співавт.); Асимптотичні властивості розв’язків неавтономного диференціального рівняння n-го порядку з імпульсною дією // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. Зб. наук. праць. Чернівці. Вип. 12, 2005 (у співавт.). 

Автор: В.Г.Самойленко, Г.В.Верьовкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи