ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Герасименко Віктор Іванович

26.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив з відзнакою фіз. ф-т Київ. ун-ту (1976), асп-ру Київ. ун-ту (1978). Працював в Ін-ті теорет. фіз. АН УРСР (1978-86), ст. наук. співроб. З 1986 працює в Ін-ті мат. АН УРСР, пров. наук. співроб. В Київ. ун-ті працює, за сумісництвом, з 2000 на посаді проф. каф. мат. фізики. Читає спец. курси з сучасної мат. фізики. Підготував 2 канд. наук. Наук. інтереси стосуються сучасної мат. фізики, диф. рівнянь у частинних похідних, мат. методів в статистичній механіці, теорії нелінійних кінетичних рівнянь, теорії квантових систем. Канд. дис.: «Статистична механіка квантовоклассичних систем» (1981). Докт. дис.: «Функціонально-аналітичні методи дослідження динамічних систем статистичної механіки» (1991). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2001).

Автор понад 100 наук. праць, у т. ч. 4 монографічних оглядів і 4 монографії. Осн. праці: Математические основы классической статистической механики. – К.: Наук. думка, 1985.; Mathematical foundations of classical statistical mechanics. Continuous systems. N.Y.: Gordon and Breach Sci. Publ., 1989.; Many-particle dynamics and kinetic equations. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1997.; Mathematical foundations of classical statistical mechanics. London and N.Y.: Taylor & Francis Sci. Publ., second ed., 2002. Л-ра: Енциклопедія Сучасної України, т.5 – К., 2006. 

Автор: В.Г.Самойленко, Г.В.Верьовкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи