ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ловейкін Андрій В’ячеславович

25.10.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1996). Навчався в асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1996 на посадах асист., доц. (2003) математичної фізики фізики. Викладає курси з рівнянь мат. фізики, комплексного аналізу, диференціальних рівнянь з частинними похідними для студентів мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси стосуються побудови точних аналітичних розв’язків крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності в неканонічних областях. Канд. дис.: «Розв’язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками» (2000). Автор 35 наук. і низки навч.-метод. праць для студентів мех.-мат. ф-ту. Осн. праці: Розподіл електростатичного поля на поверхні тригранного кута // Доп. НАН України, № 9, 1998; О распределении напряжений в упругом пространстве, ослабленном двумя клиновидными разрезами, лежащими в одной плоскости // Известия РАН. Механика твердого тела, № 1, 2004 (у співавт.); Анализ напряженно-деформированного состояния в несжимаемом полупространстве с приповерхностной клиновидной трещиной // Известия РАН. Механика твердого тела, № 1, 2006 (у співавт.); Об особенности поля напряжений в несжимаемом полупространстве, ослабленном двумя приповерхностными клиновидными трещинами // Известия РАН. Механика твердого тела, № 4, 2009 (у співавт.); Equilibrium of incompressible half-space weakened by an internal V-shaped crack with a tip reaching the surface // Journal of Mathematical Sciences, 170, № 6, 2010. Л-ра: Механіко-математичному факультету – 70. – К., 2010.

Автор: В.Г.Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи