ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Попов Валерій Вікторович

23.07.1947

Місце народження: с. Частоозер’є, Частоозерського району Курганської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту (1970). Закінчив асп. Дніпропетр. держ. ун-ту (1974). В Київ. ун-ті працює з 1983 по 1987 (за сумісництвом), а з 1987 (постійно) на посаді доц. каф. мат. фізики. Читає курс з методів обчислень, спец. курси з чисельних методів, інформатики і програмування. Наук. інтереси стосуються чисельного розв’язування крайових задач з вільними межами для аналітичних та узагальнених аналітичних функцій, крайових задач гідродинаміки. Канд. дис.: «Деякі задачі гідродинаміки осесиметричних течій з вільними границями» (1979) захистив в Ін-ті гідромеханіки АН УРСР. Автор понад 100 наук. і навч.-метод. видань, 6 винаходів.

Осн. праці: Новый способ использования связи p-гармонических функций с аналитическими для решения задач теории потенциала. Доклады АН УССР, сер. «А», №4, 1981; Способ гидродинамических исследований модели в потоке жидкости и устройство для его осуществления. Изобретение, авторское свидетельство № 1235311 от 01.02.1986; Інформаційні системи і технології. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 192с. Л-ра.: Механіко-математичному факультету 60. – К., 2000.

Автор: В.Г.Самойленко, Г.В.Верьовкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи