ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Самойленко Валерій Григорович

15.01.1955

Місце народження: с. Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Респ. фіз.-мат. школу-інтернат при Київ. ун-ті (1972), з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1977). Працював в Ін-ті мат. НАН України з 1977 до 1997 на посадах інж., мол. наук. співроб., ст. наук. співроб., вченого секретаря ін-ту, пров. наук. співроб. Закінчив асп. Ін-ту мат. АН УРСР (1981), перебував на стажуванні в Мат. ін-ті імені В.А.Стєклова АН СРСР (1990-1991), в Технологічному ін-ті штату Нью-Джерсі (1993-1994). Захистив канд. дис. в Ін-ті математики АН УРСР (1982), докт. дис. в Ін-ті математики АН України (1992). В Київ. ун-ті працює з 1997 на посадах проф., з 1998 – зав. математичної фізики кафедри. Читає курси лекцій з комплексного аналізу, рівнянь мат. фізики, теорії динамічних систем, асимптотичних методів, теорії диф. рівнянь з запізненням, аналітичних методів теорії еволюційних систем, мат. теорії солітонів. Підготував 8 канд. наук. Заст. відповідального ред. видання «Вісник Київ. ун-ту. Математика. Механіка», член ред. колегій журналів «Нелінійні коливання», «Математичні студії», Mathematica» (Польща), наук. видань «Математичний вісник НТШ», «Крайові задачі для диференціальних рівнянь», «Вісник Херсонського національного технічного університету», вчений секретар секції мат. та мех. Комітету з Держ. премій України в галузі науки та техніки, вчений секретар експертної ради ВАК України з мат., член спец. вчених рад. Наукові інтереси стосуються теорії асимптотичних методів, теорії нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах, якісної теорії звичайних диф. рівнянь та теорії диф. рівнянь з імпульсною дією, теорії диф. рівнянь з запізненням. Канд. дис.: «Дослідження оберненої періодичної задачі для нелінійних диференціальних і диференціально-різницевих рівнянь та метод усереднення» (1982). Докт. дис.: «Аналіз нелінійних динамічних систем та їх малих деформацій на функціональних многовидах» (1992). Автор понад 250 наук. праць, серед яких дві монографії, та низки навч.-метод. посібників. Лауреат Респ. премії імені Миколи Островського в галузі науки і техніки (1984), премії НАН України імені В.М.Хрущова (2005), премії НАН України імені М.В.Остроградського (2012), нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя міста Києва» (1982), медаллю імені М.В.Остроградського (2001), Почесними грамотами Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка (2007, 2009), знаком «К.Д.Ушинський» Академії педагогічних наук України (2010).

Осн. праці: Интегрируемые динамические системы: спектральне и алгебро-геометрические аспекты. К.: Наук. думка, 1987 (у співавт.); Nonlinear Dynamical Systems of Mathematical Physics: spectral and symplectic integrability analysis. London: World Scientific Publishing, 2011 (у співавт.); Algebraic structure of the gradient-holonomic algorithm for Lax integrable nonlinear dynamical systems.I // Journ. Math. Phys., 35, №4, 1994 (у співавт.); On asymptotic solutions to delay differential equations with slowly varying coefficients // Nonlinear Analysis, 52, 2003 (у співавт.); навчальний посібник «Комплексний аналіз. Приклади і задачі». – К., 2010, 224 с. (у співав). Л-ра.: Механіко-математичному факультету – 70. К., 2010.

Автор: М.Ф.Городній, Г.В.Верьовкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи