ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вірченко Ніна Опанасівна

05.05.1930

Місце народження: с. Завадівка, нині Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, дійсний член АН ВШ України.

Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1961). Канд. дис.: «Розв’язання деяких змішаних крайових задач в класі p-аналітичних функцій» (1964), докт. дис.: «Нові типи парних (тройних) інтегральних рівнянь зі спеціальними функціями» (1987). У Київ. ун-ті 1961 – 1973 асист., старш. викл., доц. каф. мат. фізики. З 1974 працює в КПІ. Член НТШ, Укр., Амер., Бельг., Австрал., Едінбурз., Лондон. мат. т-в. Віце-президент АН ВШ України, акад.-секретар відділення мат. Нагороджена орденом Ярослава Мудрого, медаллю «Будівничий України». Наук. інтереси: дослідження теорії змішаних крайових задач, узагальнених аналітичних функцій, інтегральних рівнянь, інтегральних перетворень, сингулярних диф. рівнянь з частинними похідними, спеціальних функцій. Автор понад 300 праць

Осн. праці: Смешанные краевые задачи математической физики. – К., 1985; Дробные интегральные преобразования гипергеометрического типа. – К., 1995 (у співавт.); Графіки елементарних та спеціальних функцій. – К., Вища школа, 1996 (у співавт.); Основні методи розв’язання задач математичної фізики. – К., 1997; Основи дробового інтегро-диференціювання. – К., ТОВ Задруга, 2007 (у співавт.); Парні (N-арні) інтегральні рівняння. – К., ТОВ Задруга, 2009. Л-ра: Божко С. Нескореної Батьківщини нескорена дочка // Очима жінок, 1997; Матвиенко А. Математика – как музыка // Правда Украины, 03.10.2000.; Орел М.Я – націоналістка // Україна молода, 16.01.2002; Її життя: Україна і математика // Альманах «Святий Володимир». – Вип. 4. – К., 2002. 

Автор: В.Г.Самойленко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи