ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Математичної інформатики кафедра Математичної інформатики кафедра

Математичної інформатики кафедра. В 1969 при заснуванні ф-ту кібернетики каф. прикладної лінгвістики була однією з каф. – засновниць, згодом була перейменована у каф. мат. лінгвістики. З 1980 каф. очолює проф. А.В. Анісімов. 1984 у зв’язку з тим, що діапазон інтересів каф. охоплював широке коло питань з інформатики, каф. була перейменована у каф. мат. інформатики. Значний вплив на формування напрямів досліджень каф. мав акад. В.М. Глушков. Один з його учнів – А.В. Анісімов очолив каф. та започ. нову наук. школу з мат інформатики. Каф. активно працює в таких напрямах: штучний інтелект, комп’ютерна лінгвістика, захист інформації, розподілені обчислення, локальні алгоритми, квантові обчислення. Отримання нових результатів у вивченні заг. властивостей широкого класу перетворювачів інформації дозволило оптимізувати розв’язок широкого кола прикладних задач: підвищення швидкодії обробки надвеликих чисел, розподіл пам’яті, комунікації та криптографічний захист інформації в комп’ютерних мережах. На базі теорет. моделі рекурсивних перетворювачів інформації побудовано нову технологію програмування ПАРКС; реалізовано клас мов програмування ПАРКС: ПАСКАЛЬ, С+, трансп’ютери, JAVA. Серед досягнень в галузі штучного інтелекту відзначимо створену технологію комп’ютерно-лінгвістичної обробки текстів на природній мові. Як прикладне застосування розроблені системи смислового автоматичного реферування, індексування та класифікації природномовних документів. Розроблено онтологічну базу обсягом більш ніж 150 тис. концептів, що дозволяє робити смисловий аналіз текстів; розроблені системи покращення смислового мовного перекладу. За період існування каф. підготувала велику кількість спеціалістів у комп’ютерній галузі. Проведена значна робота з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації: захищені 32 канд. та 2 докт. дис. 1982-92 каф. організовувала видання респ. міжвідомчого зб. наук. праць “Модели и системы обработки информации”. Каф. підтримує тісні наук. зв’язки з багатьма заруб. ун-тами. Випускники каф. успішно працюють в багатьох галузях нар. госп-ва. На каф. працює 15 співроб., з них 2 – д-ри фіз.-мат. наук, професори, 7 канд. наук. Літ.: Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002; Факультету кібернетики – 30. К., 1999. <i>А.В.Анісімов</i>

Анісімов Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
15.06.1948

Місце народження: м. Південно-Сахалінськ, Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету, завідувач кафедри.
Д-р фіз.-мат наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 – зав. каф. математичної інформатики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2004 декан ф-у кібернетики Київ. ун-ту. Пров. спеціаліст в галузі інформатики, кер. наук. школи Мат. інформатика.

Читати далі >Глибовець Микола Миколайович

 • Останні зміни:
19.01.1957

Місце народження: с. Моровськ, Козелец. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1979 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 1996 – стажування в Бостон. ун-ті, СШA; 1989-90 – Тампер. технолог. ун-ті, Фінляндія. З 1979 – в Київ. ун-ті: 1979-80 – інженер, мол. наук. співроб., 1980-87 – асист.; 1987-91 – старш. викл.; з 1991 – доц. кафедри математичної інформатики.

Читати далі >Глущенко Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
13.05.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1978 закінчив з відзнакою ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1984  асп-ру каф. економічної кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1997 – старш. наук. співроб., у 1997-2007 – зав. лаб. екон. кібернетики, з 2008 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Горіцина Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
17.07.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічнихнаук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1978 закінчила з відзнакою ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1987 – асп-ру без відриву від вир-ва каф. економічної кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1992 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Дерев’янченко Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
26.10.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1991 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. “Прикладна математика”. 1991 – інженер-програміст ІОЦ Київ. ун-ту, 1992 – асист., з 2006 – доц. каф. математичної інформатики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Завадський Ігор Олександрович

 • Останні зміни:
29.05.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1996 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. “Прикладна мат.”. В ун-ті з 2002 на посадах старш. наук. співроб., асист., доц. (з 2006) каф. математичної інформатики ф-ту кібернетики.

Читати далі >Заславський Володимир Анатолійович

 • Останні зміни:
21.07.1957

Місце народження: с. Мутін, Кролев. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1979 закінчив з відзнакою ф-т кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, 1982 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, 2000 – докт-ру каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2007 – проф. каф. математичної інформатики, з грудня 2008 – заст. декана з міжн. співпраці ф-ту кібернетики.з 2010 – нач. управління міжн. наук.-техн. співроб-ва та інноваційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кулябко Петро Петрович

 • Останні зміни:
05.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, каф. теорет. кібернетики. Посади: асист. (1981-88), доц. (з 1988) каф. математичної інформатики, заст. декана (з 2004, заочне відділення) ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Марченко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
28.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працюав асист. (з 2000), доц. (з 2006) каф. математичної інформатики.

Читати далі >Медвєдєв Михайло Геннадійович

 • Останні зміни:
05.10.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчив ф-т кібернетики, 1999 – асп-ру ф-ту, каф. математичної інформатики Київ.ун-ту. В ун-ті з 1999 на посадах: асист., доц. (з 2003), в.о. зав. каф. мат. інформатики (2007 - 08).

Читати далі >Терещенко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
28.05.1960

Місце народження: с. Фасова, Макарів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчив мех.-мат. ф-т, 1992 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1988: зав. навч. лаб.,  доц. каф. математичної інформатики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи