ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анісімов Анатолій Васильович

15.06.1948

Місце народження: м. Південно-Сахалінськ, Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету, завідувач кафедри.

Д-р фіз.-мат наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 – зав. каф. математичної інформатики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2004 декан ф-у кібернетики Київ. ун-ту. Пров. спеціаліст в галузі інформатики, кер. наук. школи “Мат. інформатика”. 1972 - канд. дис. “О некоторых вопросах алгебраической теории языков и автоматов”, 1984 – докт. дис. “Рекурсивные преобразователи информации”. Осн. напрями наук. дослідж. пов’язані з рекурсивно-паралельними перетворювачами інформації та їх використаннями. Побудував теорію рекурсивних перетворювачів інформації, яка дає можливість моделювати широкий клас складних систем та обчисл. структур. В рамках розробленої теорії отримано низку конкретних мат. результатів щодо властивостей алгоритмів та систем: побудовано нов. класи локальних алгоритмів на графах; досліджений асоціативно-локальний пошук в семантичних мережах; досліджені системи паралельного програмування, прискорювачі швидкодії обчисл. модулів для задач захисту інформації; розроблені нов. паралельні обчисл. архітектури. Роботи в цій галузі отримали високий індекс міжн. цитування. Розроблено концепцію керуючих просторів ПАРКС та ПАРКС-технологію програмування. Практичне використання методів дослідж. яскраво демонструється їх застосуванням для вирішення нетрадиційних прикладних задач, наприклад, задач комп’ютерної лінгвістики: дослідження авт. стилю, аналіз літ. текстів, автоматичне реферування, психолінгвістичні аспекти тощо. Активно працює над проблемою захисту інформації в мережах ЕОМ, розробляє методи рекурсивно-паралельної обробки надвеликих чисел. Постійний референт багатьох заруб. наук. журн., чл. редколегій наук. видань (журн. “Кибернетика и системный анализ” тощо). Наук. дослідження дістали широке міжн. визнання. Лауреат Держ. премії України (1988), лауреат премії НАН України ім. В. М. Глушкова (1994) та премії ім. С.Лебедева (2008), Засл. діяч науки і техніки України, засл. проф. Київ. ун-ту. Опублікував 200 наук. праць, з них 5 монографій. Підготував 2 докт. та 32 канд. наук. Осн. праці: Рекурсивные преобразователи информации. К., 1987; Информатика. Творчество. Рекурсия. К., 1989; Компьютерная лингвистика для всех. Мифы. Алгоритмы. Языки. К., 1990; Алгоритмічна теорія великих чисел. Модулярна арифметика великих чисел. К., 2001. Л-ра : Who's Who in the World. NJ.: Marquis Who's Who, 1995 (12th Edition); Men of Achievement. Cambridge, 1995 (16th edition); Five Hundred Leaders of Influense-1997 (5th Edition). USA; Ф-ту кібернетики – 30. К., 1999.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи