ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Терещенко Василь Миколайович

28.05.1960

Місце народження: с. Фасова, Макарів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

1986 закінчив мех.-мат. ф-т, 1992 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1988: зав. навч. лаб., асист., доц. каф. математичної інформатики. 1993 – канд. дис. “Нестаціонарні задачі термопружності кусково-однорідних тіл”. Наук. дослідження: створення паралельних алгоритмів для розв'язання задач мат. фізики та графічної інтерпретації результатів їх розв'язання, програмного забезпечення для перспективних вітчизн. ЕОМ. Фахівець у галузях паралельного програмування, чисел. методів, обчисл. геометрії та комп’ютерної графіки. Розробляє алгоритми розпаралелювання задач тепло-масопереносу методом збурення при моделюванні теплових процесів зварювання; методи обчисл. геометрії для графічного зображення процесів у динамічних неперервних системах; досліджує мови реляційної моделі баз даних. Розробив та читає нормат. та спецкурси: “Обчисл. геометрія та комп’ют. графіка”, “Рекурсивно-паралельне програмування” тощо. Автор 55 наук. праць. Осн. праці: Осн. алгоритми обчисл. геометрії. К., 2002 (у співавт.); Паралельні алгоритми в дослідженнях неперервних систем. К., 1999 (у співавт.); Програмування у пролозі. К., 1999 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи