ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заславський Володимир Анатолійович

21.07.1957

Місце народження: с. Мутін, Кролев. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1974 р. закінчив СШ № 2 ім. Базими в м. Путивль (Сумська обл.), у 1979 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка. У 1979 1982 рр. навчався в аспірантурі під керівництвом професора В.Л. Волковича. У 1984 р. захистив канд. дисертацію на тему «Методи розв`язання дворівневих задач дискретного монотонного програмування та їх застосування при оптимізації надійності непослідовних систем» за спеціальністю «математична кібернетика». З 1982 р. – молодший науковий співробітник, з 1984 р. – науковий співробітник НДЧ факультету кібернетики, з 1986 р. – асистент, з 1992 р. – доцент кафедри ТАС. У 1995 р. отримав звання Соросівського доцента, у 1996 р. проходив стажування в International Business Centre at the University of Manitoba, Department of Management (Winnipeg, Canada). З 1998 по 2000 р. – докторант кафедри САТР факультету кібернетики. У 2001 2005 рр. – заст. декана з навчальної роботи факультету кібернетики. 2004 2006 рр. – в.о. зав. кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень, з кінця 2006 по 2007 р. – завідувач цієї кафедри. З 2007 р. – професор кафедри математичної інформатики, з грудня 2008 – заст. декана з міжн. співпраці факультету кібернетики. З 2010 – начальник управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка. У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження складних систем з високою ціною відмови» за фахом «системний аналіз і теорія оптимальних рішень», науковий консультант – професор Наконечний О.Г. З 1993 р. – член IIASA-Society, з 1998 р. – президент Українського відділення міжнародної асоціації AFCEA, з 2001 р. – представник факультету кібернетики в асоціації «IT-Україна». Наукові дослідження пов’язані із виконанням госпдоговірної тематики та грантів ВАТ «УкрКарт» Міністерства економіки України, NATO. За на¬прям¬ками: теорія та практика оптимізації надійності складних систем, опти¬мі¬за¬ція технічного обслуговування, мінімізація ризику в складних технічних та еко¬ло¬го-економічних системах, в системах критичної інфраструктури (технік¬них, платіжних та банківських системах, корпоративних та інформаційних системах), розробка математичного та програмного забезпечення систем прийняття рішень для задач проектування, діагностики, менеджменту. Член спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій (факультет кібернетики). Автор більше 130 наукових праць, 4 монографій, 3 методичних посібників, авторського свідоцтва.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи