ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Математики та теоретичної радіофізики кафедра Математики та теоретичної радіофізики кафедра

Було створено в 1986 на основі 2 кафедр: каф. математики та математичної фізики та каф. теоретичної радіофізики. Історія каф. включає історію 2 кафедр–попередниць. Попередницею математичної частини каф. МТРФ була каф. математики і математичної фізики, яку було засновано в 1961 на радіофізичному факультеті з метою забезпечення навчання студентів фізичного та радіофізичного факультетів з усіх розділів математики та математичної фізики. Її очолювали проф. П. С. Бондаренко (1961–64 і 1966–74) та доц. О. Ф. Калайда (1974-86). Попередницею фізичної частини каф. МТРФ була кафедра теоретичної радіофізики, заснована в 1983. Кер. каф. було призначено акад. В. Г. Бар'яхтара. Метою створення каф. було забезпечення кваліфікованого викладання всіх курсів теорет. фізики для студентів радіофізичного факультету. Крім того, каф. керувала навч. та метод. роботою спецфакультету по перепідготовці кадрів по нових перспективних напрямках науки і техніки. Каф. складалась з штатних викл.ів (проф. В.І. Воронцов та доц. В.І.Висоцький, пізніше були переведені доц. О.О. Жмудський (1984), доц. Н.Г. Голубєва (1986) та проф. В.В. Обуховський (1992) та сумісників з АН УРСР (акад. В.Г.Бар'яхтар, акад. М.С.Бродін, чл.-кор. В.Г.Литовченко, вчен.-кор. П.І.Фомін, проф. Е.Г.Петров, проф. Е.Д.Білоколос, проф. І.П.Якименко, проф. Б.О.Іванов). За рівнем кваліфікації викл. кафедра не мала рівних не тільки в Україні, але й в СРСР. У 1986 було проведено об'єднання цих кафедр і створена каф. математики та теоретичної радіофізики. На протязі 1986 - 96 її очолював акад. В. Г. Бар'яхтар, а в період 1996 - 2006 р. - проф. Ю. В.Придатченко. З 2006 керівником каф. є проф. В. І.Висоцький. На даний час кафедра має такий склад: зав. кафедрою — проф. В.І.Висоцький, члени каф. — професори В.В.Обуховський та А.П.Юрачківський, доценти М.В.Максюта, В.О.Грязнова, С.В.Єфіменко, С.А.Кривошея, Н.В.Майко, О.М.Радченко, Д.Д.Шека, О.В.Моторна, А.В.Нетреба, О.В.Сугакова, Л.Л.Зайцева, асистенти Д.О.Іваненко, Т.М.Прощенко, О.Ю.Масютка, І.О.Ястремський, Т.М.Жеребко; за сумісництвом науковці з НАН України проф. Є.Д. Білоколос, чл.-кор. НАНУ Б.О. Іванов. Каф. забезпечує викладання всіх нормат. курсів з мат. та теорет. фізики на радіофізичному ф-ті, а також значну частину курсів математики на фізичному ф-ті. Крім того співроб. каф. викладають значну частину курсів з програмування, заг. фізики та ряд спецкурсів на радіофізичному ф-ті. На каф. проводиться наук. робота по напрямкам: мат. моделювання в реології суспензій і розчинів полімерів, у тому числі біол. походження; чисельні методи розв’язування задач мат. фізики; теорія випадкових процесів і випадкових полів; теорія твердого тіла; теорія магнетизму; магніто–впорядковані кристали; нелінійна оптика; дослідження ефектів самоорганізації в кристалах і полімерах під впливом електричних полів; прогнозування і дослідження нелінійних ефектів у сегнетоелектриках–напівпровідниках; фізика лазерів з жорстким випромінюванням (рентгенівські та гама-лазери); когерентні, колективні та непорогові процеси в ядерній фізиці; дослідження аномальних станів речовини на Землі та у Всесвіті; радіобіологія і молекул. біологія; диференціальні, інтегральнні та інтегро–диференціальні рівняння: аналіт. методи розв’язування і чисельне моделювання; диференціальна та інтегральна геометрія; спін–залежні явища в напівпровідниках; асимптотичні методи нелінійної механіки. Співроб. каф. зробили вагомий внесок у ряд розділів математики, механіки, фізики. За видатні наук. досягнення декілька співроб. каф. були удостоєні державних звань. На каф. працювали лауреати Держ. премії УРСР (України) В.Г.Бар'яхтар (1971, 1986, 1999), О.Ф. Калайда та Я.Г. Гай (1989). Звання "Соросівський проф." отримали В.І. Висоцький, В.Г. Літовченко, а звання "Соросівський доц." - В.С. Лісняк, О.Ф. Калайда. Каф. підтримує тісний зв'язок з ін-тами НАНУ (Ін-т математики, Теоретичної фізики, Фізики, Ядерних досліджень, Металофізики, Фізики магнетизму тощо) а також з рядом провідних вузів та наук. центрів світу (Байройтський ун-т, ін-т ім. Макса Планка, МДУ тощо). Осн. праці: Монографії: Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры, М., 1989; Bar’yakhtar V.G.,Chetkіn M.V., Іvanov B.A., Gadetskіі S.N. Dynamіcs of topologіcal magnetіc solіtons.Experіment and theory, Sprіnger Tracts іn Modern Physіcs.V.129, 185pp., Sprіnger-Verlag, 1994; Высоцкий В.И., Корнилова А.А. Ядерный синтез и трансмутации изотопов в биологических системах. М., 2003; Vysotskii V.I., Kornilova A.A., Smirnov I.V. Applied biophisics of activated water, World Scientific, London-Singapore, 2009. Vysotskii V.I., Smirnov I.V., Kornilova A.A. Introduction to biophysics of activated water, USA, Universal Publisher, 2005; Vysotskii V.I., Kornilova A.A. Nuclear transmutation of stable isotopes in biological systems, Pentagon Press, India, 2009. Підручники: Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Калайда А.Ф. Математический анализ. В 3 т. – К., 1983 (т.1), 1985 (т.2), 1987 (т.3); Кривошея С.А., Перестюк М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. К, 2004. Навч. посібники : Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное пособие по математическому анализу. В 2 т. (видання 2-е, перероб. і доп. К., 1984 (т.1), 1986 (т.2); Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное пособие по высшей математике. В 5 тт. М.: УРСС.

Бiлоколос Євген Дмитрович

 • Останні зміни:
06.11.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закiнчив 1962 Московськ. iнженерно-фiзичний iнститут.

Читати далі >Бар’яхтар Віктор Григорович

 • Останні зміни:
09.08.1930

Місце народження: Маріуполь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1986 — 1996).
1953 закінчив Харків. ун-т. У 1954 — 1973 — наук. співроб., зав. лаб. Харків. фіз.–техн. ін-ту АН УРСР.

Читати далі >Бондаренко Павло Степанович

 • Останні зміни:
21.01.1916- 23.12.1985

Місце народження: с. Милорадово Котелевськ. р-ну Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1938). Працював зав. каф. математики Слов’янськ. пед.ін-ту (Луганськ. обл.). У Київ. ун-ті з 1953, заснував каф. обчислювальної математики з Обчислювальним центром Київ. ун-ту.

Читати далі >Висоцький Володимир Іванович

 • Останні зміни:
29.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
Закінчив 1969 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1974 - асп-ру цього ун-ту. У 1969-1971 служив в Рад. армії (нач. РЛС в Красноярському краї).

Читати далі >Воронцов Віталій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1935- 01.01.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1958 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення асп-ри працював асист., доц., проф. каф. квантової радіофізики (1961-1983), проф. каф. теореттичної радіофізики (1983-1986), проф. каф. математики та теорететичної радіофізики радіофізичного ф-ту (1986-1993).

Читати далі >Гай Яків Гаврилович

 • Останні зміни:
03.04.1926- 17.10.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1956 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті впродовж 1956-1994 працював на посадах: 1956 - асист., 1966 - старш. викл.,1971 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Головач Григорiй Петрович

 • Останні зміни:
25.02.1940

Місце народження: с. Березова Гать, Новгород-Сіверський р-н, Черніг. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1963 механіко-математичний факультет, 1966 - асп-ру каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. 1966 - асист., 1976 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Голубєва Наталія Георгіївна

 • Останні зміни:
23.11.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 - закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту , 1974 - асп-ру каф. нелінійної оптики. Працювала мол. наук. співр. лаб. фізики кристалів, асист. каф. нелінійної оптики, доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Грязнова Віра Олександрівна

 • Останні зміни:
03.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1995 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту, диплом з відзнакою; 1999 - асп-ру радіофізичного факультету. У Київ.ун-ті: 1996 – 2005 - асист.; 2005 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Єфіменко Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
26.06.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1981 каф. теорії ймовірностей механіко-математичного факультету Київ. ун-ту, 1987 - асп-ру (заочно) цього ун-ту. Після закінчення ун-ту працювала у НДЧ Київ.ун-ту та у СКБ «Спектр» Київ. ун-ту інженером, мол. наук. співроб.

Читати далі >Жмудський Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
07.12.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Захистив 1975 канд. дис. «Нелинейное взаимодействие электромагитных волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения» (наук. кер. - проф. В.Н.Ораєвський). В 1969-84 працював на каф. фізичної електроніки: 1969–72 - мол. наук. співроб., 1972–76 - наук. співроб., 1976–84 - старш. виклад., 1984-86 - доц. каф. теоретичної радіофізики, 1986-2000 – доц. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Жугаєвич Андрiй Яремович

 • Останні зміни:
01.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закiнчив у 1995 каф. теоретичної фiзики фiзичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Зависляк Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
17.10.1947

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1974 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру. З 1977 працював асист. каф. математики і теоретичної радіофізики, 1987 - доц. каф. квантової радіофізики, 2002 - проф.

Читати далі >Зайцева Людмила Леонтіївна

 • Останні зміни:
11.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила 1998 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру відділу теорії випадкових процесів Ін-ту математики НАН України.

Читати далі >Іваненко Дмитро Олександрович

 • Останні зміни:
27.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 2001 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту. З 2002 працює в Київ. ун-ті на посаді асист., у 2000 -2004 працював в НДІ статистики на посаді економіста.

Читати далі >Іванов Борис Олексiйович

 • Останні зміни:
22.12.1948

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: головний науковий співробітник.
Закiнчив 1972 фiзико-технiчний ф-т Харкiв. ун-ту, 1974 - асп-ру. 1974-78 - мол. наук. співроб. Фiзико-технiчного ін-ту низьких температур (м. Харкiв), 1978-83 - старш. наук. співроб., 1983-92 - зав. лаб. в Iн-тi металофiзики НАН України (м. Київ), 1992-95 - пров. наук. співроб.

Читати далі >Калайда Олексій Феофілович

 • Останні зміни:
11.05.1932

Місце народження: с. Гранів Гайсинського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1957 механіко-математичий факультет Київ. ун–ту, 1962 - асп-ру цього ф-ту. У Київ. ун-ті: 1957 - 1959 працював в обчисл. Центрі, 1962 —асист., 1969 - доц., 1975 -1986 - зав. каф. математики та математичної фізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Кривошея Сергій Арсентійович

 • Останні зміни:
12.04.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1972 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту. З 1988 доц. каф. математики і теоретичної радіофізики Київ. ун-ту. З 1976 – асист., 1978 – доц. КВВАІУ.

Читати далі >Лапушкін Ігор Тимофійович

 • Останні зміни:
15.07.1923- 08.11.2006

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Після закінчення школи (1940) навчався на фіз.-мат. ф-ті Краснодарського пед. ун-ту. 1957 заочно закінчив Київ. ун-т, 1960 – асп –ру радіофізичного факультету.

Читати далі >Лемешко Василь Володимирович

 • Останні зміни:
06.10.1957

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після служби в армії з 1981 працює на радіофізичному факультеті: інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., з 1989 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Лісняк Віктор Савич

 • Останні зміни:
14.12.1936

Місце народження: м. Оріхів Запорізьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1960 закінчив фіз.-мат. ф-т Запорізьк. держ. пед. ін-ту, 1965 – асп-ру каф. геометрії механіко-математичного факультету Київ. ун-ту. 1960-63 – вчитель мат. Червоноармійської сш (тепер м. Вільнянськ Запорізьк. обл.). З 1965 – на каф. математики та математичної фізики, каф. геометрії Київ. ун-ту – асист., 1971 – старш. викл., 1980 – доц.

Читати далі >Майко Наталія Валентинівна

 • Останні зміни:
12.06.1972

Місце народження: м. Ніжин Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1990 закінчила підгот. відділення факультету кібернетики, 1995 - факультет кібернетики, 1998 - асп-ру Київ. ун-ту. У Київ.ун-ті: 2000 - асист., з 2004 на посаді доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Максюта Микола Васильович

 • Останні зміни:
19.05.1954

Місце народження: с. Хомутець Миргород. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1976 закiнчив фiзичний факультет Київ. ун-ту за спец. "Оптика та спектроскопiя", асп-ру радіофізичного факультету Київ. ун-ту. Працював iнженером - технологом на з-дi "Арсенал".

Читати далі >Мозок Галина Максимівна

 • Останні зміни:
14.01.1938

Місце народження: м. Лубни, Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший викладач.
1959 закінчила каф. обчислювальної математики механіко-математичного факультету і вступила до асп-ри.

Читати далі >Моторна Оксана Віталіївна

 • Останні зміни:
29.12.1968

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1990 закiнчила з вiдзнакою механіко-мат. ф-т, каф. теорії функцій Дніпропетров. ун-ту, 1993 - асп-ру Ін-ту математики НАН України.

Читати далі >Нетреба Андрій В'ячеславович

 • Останні зміни:
01.01.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи.
У 2000 закiнчив з вiдзнакою магiстратуру радіофізичного факультету Київ. ун-ту, 2004 - асп- ру. Працює на каф. математики та теоретичної радiофiзики: 2002-06 - асист., 2006 - доц. З 2005 - заст. декана радіофізичного факультету з наук. роботи.

Читати далі >Обуховський Вячеслав Володимирович

 • Останні зміни:
27.08.1943

Місце народження: м.Сизрань Куйбишев. обл., тепер - Самарська обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1966 радіофізичний факультет з відзнакою, 1969 - асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1969: старш. виклад., доц., проф. (1993).

Читати далі >Петров Ельмар Григорович

 • Останні зміни:
12.02.1940

Місце народження: м. Бугуруслан, Оренбург. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1964 закiнчив фiз. ф-т Воронeзького ун-ту, 1970 - асп-ру Харкiв. фiзико-техн. ін-ту АН УРСР. З 1970 працював в Iн-тi теорет. фiзики iм. М.М. Боголюбова мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. вiддiлу) 2003 обраний чл.–кор. НАН України.

Читати далі >Придатченко Юрій Вікторович

 • Останні зміни:
29.01.1948- 29.04.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1996-2006).
1971 закінчив механіко-математичний факультет з відзнакою, 1971-74 асп. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в Київ. ун-ті у 1974-2006: 1974-75 мол. наук. співроб. НДЧ ун-ту; 1975-80 асист., 1980-86 старш. виклад. каф. математичної фізики радіофізичного факультету; 1986-95 доц., 1995-96 проф., 1996-2006 зав. каф. математики та теорет. радіофізики радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Прощенко Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
08.05.1971

Місце народження: с. Транспортний Магаданськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1994 закінчила мехніко-математичний факультет, каф. математичної фізики Київ. ун-ту, 2000 - асп -ру Ін-ту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. З того ж року працювала в Ін-ті механіки на посадах пров. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу реології. 2005 - асист. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Радченко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
05.11.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1977 закінчив з відзнакою механіко- математичний факультет. 1980 - асп. каф. теорії ймовірностей та математичної статистики цього факультету. В Київ. ун-ті після закінчення асп. працює на каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного ф–ту: 1980–89 —асист., 1989 – доц.

Читати далі >Рибасов Костянтин Вікторович

 • Останні зміни:
07.02.1958

Місце народження: м. Магадан, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1980 закінчив механіко-математичний факультет Київ. ун-ту. Працював інж., мол. наук. співроб., наук. співроб. НДЧ Київ. ун-ту.

Читати далі >Родіонова Валерія Сергійовна

 • Останні зміни:
21.05.1930

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший викладач.
1953 закінчила механіко-матетматичний факультет Київ. ун–ту, почала працювати асист. каф. теорії ймовірностей механіко–математичного ф-ту. 1968 - асист., 1976 - 87 старш. виклад. каф. математики та математичної фізики радіфізичного факультету.

Читати далі >Сугакова Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
25.04.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1985 закінчила механіко-математичний факультет Київ. ун-ту. У 1989-95 працювала в СКБ «Спектр» Київ. ун-ту та на каф. теорії ймовірностей та математичної статистики: інж., мол. наук. співроб. 2001-08 доц. каф. математики та теоретичної радіофізики, з верес. доц. (2003), 2008 докторант каф. теорії ймовірностей та математичної статистики.

Читати далі >Тацуняк Петро Іванович

 • Останні зміни:
02.06.1925- 03.06.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1949 закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту. 1949-57 асист., старш. викл. каф. фізики Львів. політех. ін-ту. 1958-67 асп., мол. наук. співроб. Ін-ту математики АН УРСР. ). 1968-74 доц. каф. математики та математичної фізики радіофізичного факультету. 1974 доц. каф. вищої математики Львів. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 39
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи