ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бiлоколос Євген Дмитрович

06.11.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закiнчив 1962 Московськ. iнженерно-фiзичний iнститут. Захистив 1966 канд. дис. «До теорiї адсорбцiї в електрохiмiчних системах» в Ін-ті Електрохімії АН СРСР (наук. кер. - чл.-кор. АН СРСР В.Г. Лєвич), докт. дис. «Математичні основи теорії твердих тіл з квазі-періодичною структурою» захистив 1982 в Ін-ті теорет. фізики АН УРСР. Пiсля закiнчення асп - ри в Ін-тi електрохiмiї АН СРСР працював у Донецьк. фіз.-техн. ін-тi АН УРСР (1965 — 1970), Ін-тi теоретичної фiзики АН УРСР (1970 — 1985), Ін-тi металофiзики НАН України (1985 — 1995). З 1995 працює в Iн-тi магнетизму НАН i МОН України. Викладав у Донецьк. ун-ті (1967 — 1970), курси лекцiй на фіз. факультетi: «Квантова механіка», «Теорія твердого тіла», «Теорiя груп», та Київ. ун-ті з 1982 курси: «Методи мат. фiзики», «Електродинаміка» «Вибрані розділи теорет. фізики та радіофізики», «Квантова інтегровність і квантова інформація». Областi наук. дослiджень — теорет. та мат. фiзика. В останнi роки — теорiя iнтегровних систем класичної та квантової механіки, теорія фазових перетворень з точки зору теорії стійких випадкових величин. Осн. наук. результати: побудована спектральна теорія одновимірного рівняння Шредінгера з квазі-періодичним потенціалом методом Колмогорова-Арнольда-Мозера; доведено, що скінченно-зонні потенціали є точними розв’язками задачі Пайерлса-Фрьоліха; встановлений зв’язок між методом скінченно-зонного інтегрування та методом апроксимуючого гамільтоніана; для рівнянь солітонного типу розроблено загальний метод розв’язання задач з початковими і межевими умовами за допомогою алгебр Каца-Муді; застосовано теорію редукцiї абелевих функцiй, створену Вейєрштрассом i Пуанкаре, для побудови розв’язків iнтегровних систем класичної та квантової механiки в еліптичних функціях; започатковано використання теорiї алгебро-геометричних скiнченно-зонних потенцiалiв до розв'язання важливих проблем фiзики твердого тіла, зокрема, для побудови електронного спектра високотемпературних надпровідників; запропоновано використання теорії стійких розподілів випадкових величин до теорії фазових перетворень. У 1984 відзначений премією Президiї АН УРСР iм. М.М. Крилова за цикл робiт «Точно iнтегрованi нелiнiйнi системи статистичної механiки» (разом з Д.Я. Петриною та О.М. Курбатовим), 2009 - премією Президії АН УССР ім. М.М. Боголюбова за цикл робіт «Актуальні питання мат. фізики і статист. механіки» (разом з А.К. Прикарпатським та О.Д.Сухановим). Заслужений діяч науки та техніки України (2000). Осн. праці: Квантовая частица в одномерной деформированной решетке. Оценка величины лакун в спектре // ТМФ, 1975. Т.23, № 3; Квантовая частица в одномерной деформированной решетке. Зависимость энергии от квази-импульса //ТМФ, 1976. Т.26/ № 1; Задача Пайерлса-Фрелиха и конечнозонные потенциалы. 1. // ТМФ, 1980. Т.45. №2; Задача Пайерлса-Фрелиха и конечнозонные потенциалы. 2.// ТМФ, 1981. Т.48. № 1; Reduction of Abelian Functions and Algebraically Integrable Systems. Part I. J. Math. Sciences, 2001. V. 106.No. 6 ( in co-authorship); Reduction of Abelian Functions and Algebraically Integrable Systems. Part II // J. Math. Sciences, 2002.V. 108. No. 3; General formulae for solutions of initial and boundary value problems for the sine--Gordon equation // ТМФ, 1995. N. 103. N 3; Integrable Superconductivity and Richardson equations // Укр. матем. журн., 2007. Т. 59. № 3; The Richardson equations and the Laguerre polynomials // Proc. of Institute for Mathematics, 2007. Т. 4. № 3.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи