ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рибасов Костянтин Вікторович

07.02.1958

Місце народження: м. Магадан, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1980 закінчив механіко-математичний факультет Київ. ун-ту. Працював інж., мол. наук. співроб., наук. співроб. НДЧ Київ. ун-ту. 1987 захистив канд. дис. «Предельные теоремы для сферических функционалов от однородных и изотропных гауссовских случайных полей» ( наук. кер. доктор фізико-математичних наук М.М.Леоненко). 1987 - асист., 1995-2000 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. Викладав 4 нормат. лекц. курси та 2 спецкурси, проводив практ. та лабор. роботи майже з усіх мат. дисциплін, що забезпечуються кафедрою. 1990–94 вчен. секретар каф. Працював на каф. до 2000. Автор 23 наук. та метод. праць. Осн. праці: Сферические меры превышения подвижного уровня гауссовским полем // Теория функций и ее приложения, М., 1986; Об ассимптотической нор-мальности одного функционала от однородного и изотропного случайного гауссовского поля // Теория вероятностей и математическая статистика, 1986. № 37; Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. I. // Укр. мат. журн., 1994. Т.46, № 7 (в соавт.); Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. II. // Укр. мат. журн., 1994.Т.46. № 8 (в соавт.)

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи