ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зайцева Людмила Леонтіївна

11.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила 1998 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру відділу теорії випадкових процесів Ін-ту математики НАН України. У 2004 захистила канд. дис. «Дифузійні процеси з мембранами в гільбертовому просторі» за спец.01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика. З 2001 працює в Київ. ун-ті на посаді асист., з 2008 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. Осн. напрями наук. діяльності: побудова та дослідження стохастичних диференціальних рівнянь з сингулярними коефіцієнтами, побудова і дослідження узагальнених дифузійних процесів в нескінченновимірних фазових просторах. Є автором посіб. «Аналітична геометрія в прикладах і задачах» (2008, спільно з Нетребою А.В.). З квітня 2008 є вчен. секретарем вчен. ради радіофізичного факультету.Читає нормат. курси «Аналітична геометрія та лінійна алгебра» на фізичному ф-ті та «Прикладні методи вищої математики» на радіофізичному ф-ті, проводить практ. заняття з мат. аналізу, аналіт. геометрії та лінійної алгебри, мат. фізики та ін. Осн. праці: Броунiвський рух у гiльбертовому просторi з напiвпрозорою мембраною на гiперплощинi // Укр. мат. журнал, 2001. 53, N 7; Броунiвський рух в гiльбертовому просторi з дифузiєю вздовж напiвпрозорої мембрани на гiперплощинi // Теор. ймовiрност. та матем. статист., 2000. Вип. 62; On stochastic continuity of generalized diffusion processes constructed as the strong solution to an SDE // Theory of Stochastic Processes, 2005. 11(27). N 1-2; On Markov property of strong solutions to SDE with generalized coefficients // Theory of Stochastic Processes, 2005. 11(27). N 3-4.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи