ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Медичної радіофізики кафедра Медичної радіофізики кафедра

Була створена в 1995. Впродовж 1995 - 2003 каф. керував її засновник М. К. Новоселець Після його смерті кафедру з 2003 очолював М. В.Кононов, тепер - Є.В. Мартиш. На каф. працювали доц. В. І.Малий , наук. співроб. А. І.Писанський , мол. наук. співроб. А. В.Мисник ; за сумісництвом: чл.-кор. Д.М.Говорун , чл.-кор. В. Г. Литовченко , проф. В. Л.Сігал. Осн. призначенням каф., яке визначає напрями навч. діяльності та наук. роботи, є підготовка фахівців-фізиків для розв’язання задач та експерим. потреб медицини і біології. Студенти отримують ґрунтовні знання з математики, фізики, електроніки, обчисл. техніки, а також основи біології та біофізики. На каф. розробляються такі наук. напрями, як вдосконалення методів і засобів томографії та ультразвукового сканування – модифікації процесу отримання інтроскопічних приладових даних для підвищення інформативності діагностичних зображень, розробка і вдосконалення методів реконструкції; побудова засобів телемедицини та оптимізація методів накопичення, класифікації, мережевої доставки медичної діагностичної інформації; розробка засобів комп. планування процесу лікування, автоматизації діагностики, відображення результатів; використання розподілених обчислень для моделювання біол. систем, розв’язання задач молекул. динаміки, квантової хімії, функціонування нейронних систем; застосування лазерної техніки, нелінійної оптики та спектроскопії для потреб медико-біол. досліджень та екол. моніторингу, вивчення процесів поширення та взаємодії випромінювання з біол. тканинами; дослідження використання нанотехнологій для медико-біол. потреб. Зараз до складу каф. входять: зав. каф. кандидат фізико-математичних наук М. В.Кононов , проф. П. А.Коротков , акад. П. Г.Костюк , акад. І. С. Магура, чл.-кор. В. Ф.Сагач , проф. Ю. П.Лиманський , проф. Я. М.Шуба, доц. А. І.Іванісік , доц. С. П.Радченко , доц. О.О.Судаков , доц. М.М.Буднік , ас. О.О.Кисіль. Кафедра має і розвиває наук. зв’язки з провідними наук. установами України та світу, зокрема з ХДУ, Дніпропетр. ун-том, ун-тами м. Гент (Бельгія), Мюнстер, Аахен, Франкфурт, Ільменау, Мюнхен (Німеччина), Ліон (Франція), Нормаль, Міріленд, Йель (США), Відень (Австрія). Співробітники каф. беруть активну участь у створенні навч. та метод. посіб. Видано підруч. “Лазерна фізика” (В. І.Григорук , П.А.Коротков , А.І.Хижняк ), “Експериментальна лазерна фізика” (В. І.Григорук , П.А.Коротков , А.І.Іванісік ); посіб.“Телемедицина” (М.К.Новоселець , М.В.Кононов , О.О.Судаков ), “Радіаційна безпека життєдіяльності” (П.А.Коротков , М.К.Новоселець , Д.Ю.Сигаловський ), “Вступ до загальної екології” (П.А.Коротков ), Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах (В.І.Григорук, П.А.Коротков, Г.С.Філінський).

Говорун Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
18.05.1950

Місце народження: с.м.т. Опішня, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1972 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту по каф. нелінійної оптики, 1976 - асп-ру ун-ту.

Читати далі >Іванісік Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
09.12.1958

Місце народження: с.м.т. Любешів, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1981 закінчив із відзнакою радіофізичний факультет Київ.ун-ту (каф. нелінійної оптики).

Читати далі >Кисіль Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
09.04.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила 2000 біологічний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Кононов Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
27.08.1960

Місце народження: м. Маріуполь Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив1982 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту (каф. кріогенної і мікроелектроніки), 1985 - асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті у 1985-97 працював на посадах від мол. наук. співроб. до старш. наук. співроб., 1997 - доц. каф. медичної радіофізики, 2003 - 2013 - зав. каф. медичної радіофізики.

Читати далі >Коротков Павло Андрійович

 • Останні зміни:
15.12.1934

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1957 фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1957 працює у Київ. ун-ті. 1993 – проф. каф. нелінійної оптики.

Читати далі >Костюк Платон Григорович

 • Останні зміни:
20.08.1924

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1946 біолого–ґрунтознавчий ф-т Київ. ун-ту, 1949 - лікувальний ф-т КМІ. Канд. біол. наук. (1949 ), д-р. мед. наук (1957 ), проф. (1960 ), чл.-кор. АН УРСР (1964 ), чл.-кор. АН СРСР (1966 ), акад. АН УРСР (1969 ), акад. АН СРСР (1974 ), акад. АМНУ (1994 ), радник президії НАНУ (з 2004), член Президії АМН, член академії „Леопольдина” (Німеччина, 1966), Європейської академії (1989), Угорської АН (1990 ), АН Чехословаччини (1990 ), Нью-Йоркської АН (1994).

Читати далі >Лиманський Юрій Петрович

 • Останні зміни:
19.11.1930

Місце народження: м. Ставрополь, Росія.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1954 закінчив Ставропольський мед. ін-т, лікувальний ф-т. З 1979 – зав. відділом фізіології стовбуру мозку ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України. З 1995 працює на радіофізичному факультеті, проф. каф. медичної радіофізики (за сумісн.).

Читати далі >Магура Ігор Сильвестрович

 • Останні зміни:
22.11.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, Заслужений діяч науки і техніки.
Остання займана посада: професор.
1953 ззакінчив Військово-морський ф-т 1 Ленінград. мед. ін-ту. До 1958 перебував на військ. службі у ВМФ на лікарських посадах. З 1958 працює наук. співроб. ІФ ім. О. О. Богомольця НАН України.

Читати далі >Малий Віктор Іванович

 • Останні зміни:
22.02.1939

Місце народження: м. Нікополь Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на посадах: 1968-77 - асист., 1978-95 - старш. виклад. каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету, 1995-2003 - доц. каф. медичної радіофізики.

Читати далі >Мартиш Євген Власович

 • Останні зміни:
30.09.1952

Місце народження: м. Віляни, Латвія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
1974 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту з 1976 на посадах: 1976-80 - інженера каф. фізичної електроніки, 1980-84 - мол. наук. співроб., 1987-90 - старш. наук. співроб., 1990-95 - зав. сектором НДЛ “Лазерний зв’язок” каф. математики та теоретичної радіофізики, 1995-2001 - зав. сектором НДЛ фізичної електроніки, 2001 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Новоселець Михайло Кирилович

 • Останні зміни:
07.06.1952- 06.02.2003

Місце народження: с. Миколаївка, Буринський р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (до 2003 р.).
1974 - закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спеціалізацією “Кріогенна та мікроелектроніка”. Працював в ун-ті з 1974: стажист-дослідник, асист., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. .каф. медичної радіофізики.

Читати далі >Писанський Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
18.03.1937

Місце народження: с. Тагіркент-Казмаляр Касумкентського р-ну Дагестанської АРСР, Росія.
Остання займана посада: провідний інженер.
1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1969 - асп-ру по каф. молекул. та радіоспектроскопії. Працював на посадах: 1971-89 - старш. інж., 1989-2000 - наук. співроб.,2001-2003 - пров. інж.

Читати далі >Радченко Сергій Петрович

 • Останні зміни:
04.06.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1993 - закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (спеціалізація «Кріогенна та мікроелектроніка»), 1995 – спец. ф-т (спеціальність "Радіофіз. методи мед. діагностики"). У 1996 пройшов стажування в лаб. дозиметрії ф-ту біомед. фізики ун-ту м. Гент (Бельгія), отримав сертифікат з відзнакою зі спеціальності "Біомед. та клінічна інженерія".

Читати далі >Рождественська Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
01.01.1951

Місце народження: м. Шепетівка Хмельн. обл..
Остання займана посада: інженер.
1973 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. нелінійної оптики. Після закінчення ун-ту працює інженером каф. нелінійної оптики. радіофізичного факультету.

Читати далі >Сагач Вадим Федорович

 • Останні зміни:
21.09.1943

Місце народження: с. Малая Кандала, Мало-Кандалінського р-ну Ульянівськ. області, Росія.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1966 закінчив 2-й Ленінград. мед. ін-т. В Київ. ун-ті працює з 1995 на посаді проф. каф. медичної радіофізики, одночасно займаючи посаду заст. директора з наук. роботи та зав. відділом фізіології кровообігу в ІФ ім. О. О. Богомольця НАН України.

Читати далі >Судаков Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
23.12.1973

Місце народження: м. Світловодськ Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1996 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. медичної радіофізики, 2001 асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті працює з 1996: стажист-дослідник, потім на інж. і наук. посадах, 2001 – на посаді нач. бюро, а потім нач. сектору ІОЦ, 2003 доц. каф. медичної радіофізики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи