ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Говорун Дмитро Миколайович

18.05.1950

Місце народження: с.м.т. Опішня, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив 1972 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту по каф. нелінійної оптики, 1976 - асп-ру ун-ту. В 1987 захистив канд. дис. “Проявление внутри- и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некотрых жидкостей” (наук. кер. – член-кор. АН УРСР, проф. І.І.Конділенко наук. консультант – проф. П.А.Коротков ), у 1999 - докт. дис. “Фізико-хімічні механізми біомолекулярного впізнавання” (наук. консультант – акад. НАН України, проф. Г. Х. Мацука). Працював в Ін-ті молекул. біології і генетики НАН України на посаді старш. наук. співроб. (1988-1995), 1995 – зав. відділу, 2003 – заст. дир. Ін-ту з наук. роботи. Проф. каф. медичної радіофізики (за сумісництвом, 2003 - 2008). Розробив фіз.-хім. концепцію функціонування біополімерів. В її рамках вперше створив низку молекул. моделей структурно-функціональної поведінки ДНК і вперше виявив і охарактеризував на квантовому рівні нові фіз.-хім. властивості двоспіральної ДНК. Вперше довів, що комплементарність основ ДНК не є їхньою внутрішньою властивістю, а жорстко контролюється ДНК-полімеразою, і представив елементарні квантові механізми мінімізації ДНК-полімеразою спонтанних точкових мутацій. Читав курс лекцій “Фізика живих систем та біофізика” на каф. медичної радіофізики радіофізичного факультету. Під його кер-вом захищені 3 канд. дис. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, медаллю “В па’мять 1500-річчя Києва”, “Знаком Пошани” Київ. міськ. голови, низкою Почесних грамот. «Відмінник освіти України», “Винахідник СРСР”. Заст. гол. ред. журналу “Біополімери і клітина”, член ред. колегії журналів “Фізика живого”, “Ukrainica”. Автор і співавтор понад 350 наук. праць, з яких 50 – авт. свідоцтва на винаходи та патенти. Осн. праці: Transition to high tautomeric states can be induced in adenine by interactios with carboxylate and sodium ions: DFT calculation data // Journal of Molecular Structure, 2004. V.708. (in co-authorship); Чи є комплементарність основ у ДНК іманентною фізико-хімічною властивістю самих основ? Результати неемпіричного квантово-хімічного дослідження // Біополімери і клітина, 2003. Т.19. №4 (у співавт.); From the Nonplanarity of the Amino Group to Structural Nonrigidity of the Molecule: A Post-Hartree-Fock Ab Initio Study of 2-Aminoimidazole // International Journal of Quantum Chemistry, 1999. V.75 (in co-authorship); Theoretical analysis of low-lying vibrational modes of free canonical 2'-deoxyribonucleosides // Chemical Physics, 2000. V.260 (in co-authorship); Конформаційні властивості 1'-дезоксирибози, модельного цукрового залишку рибонуклеозидів: Квантово-механічне дослідження методом функціонала густини // Доповіді НАН України, 2008. №3 ( у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи