ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Радченко Сергій Петрович

04.06.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1993 - закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (спеціалізація «Кріогенна та мікроелектроніка»), 1995 – спец. ф-т (спеціальність "Радіофіз. методи мед. діагностики"). У 1996 пройшов стажування в лаб. дозиметрії ф-ту біомед. фізики ун-ту м. Гент (Бельгія), отримав сертифікат з відзнакою зі спеціальності "Біомед. та клінічна інженерія". 1993-2003 - працював у лабораторії оптичної та мікрохвильової обробки інформації і теорії середовищ на посадах: інж., молод. наук. співр. З 1995 працює на каф. мед. радіофізики, 1997 – асист. за сумісн., 2003 – доц. Захистив канд. дис. ”Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії” (наук. кер. - акад. НАН України М. Г. Находкін, доц. М. К. Новоселець). Напрями наук. діяльності: особливості процесів збудження та релаксації у просторових неоднорідних системах; статист. оцінювання та оптимальна реконструкція інтроскопічних даних; стохастична текстура зображень біол. об’єктів. Започаткував лекційні курси “Моделювання фіз. процесів” і “Патентна справа”. Розробив модель формування відгуку біол. тканинами на акустичне збудження та просторової структури ультразвукових зображень, створив методику оцінки стану паренхіматозних органів як фіз. систем з випадковими характеристиками (затверджена МОЗ України, спосіб захищений патентом України). Лауреат першої премії конкурсу наук.-техн. проектів "Інтелектуальний потенціал молодих вчених - місту Києву" (2001) НАН і МОН України та КМДА. Співавтор 19 наук. праць, 4 наук.-техн. розробок – експонатів міжн. виставок "Інтергоспіталь-98", "Біотехніка-99" м. Ганновер, (Німеччина), нац. виставки “Україна - крок у нове тисячоліття” (1999). Осн. праці: Distributed System of the Thyroid Gland Monitoring of the Population Suffered from Chernobyl Accident // International Journal of Radiation Medicine, 2006. V.8, N.1 (in co-authorship); Статистичний аналіз розсіяного ультразвукового сигналу для локаційного сканування біологічних тканин // Вісник Київ. ун-ту, серія “Фізико-математичні науки”, 2002. Вип. 1 (у співавт.); Алгоритм тривимірної реконструкції за двовимірними магнітно-резонансними томографічними перерізами, що перекриваються // Променева діагностика, променева терапія, 1999. Вип. 7 (у співавт.); Експериментальне дослідження точності комп'ютерного планування стереотаксичної операцій на головному мозку // Український журнал медичної техніки і технології, 2000. Вип.1-2 (у співавт.); Ultrasound introscopic image quantitative characteristics for medical diagnostics and refinements of physical noise rise reasons // Medical Imaging 1994, 13-18 February 1994, Newport Beach, California USA. – Proceeding of SPIE. 1994. V.2163 ( in co-authorship).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи