ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рождественська Тетяна Вікторівна

01.01.1951

Місце народження: м. Шепетівка Хмельн. обл..
Остання займана посада: інженер.

1973 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. нелінійної оптики. Після закінчення ун-ту працює інженером каф. нелінійної оптики. радіофізичного факультету. Займалась розробкою нових методів вимірювання частотних характеристик лінії підсилення лазера за рахунок доплерівського уширення; параметричним перетворенням оптичних частот в нелінійних кристалах; дослідженням інфрачервоної люмінесценції агрегатних центрів забарвлення в лужно-галоїдних кристалах методами параметричної спектроскопії тощо. Займалася впровадженням наук. досліджень у навч. процес. 1980 на базі наук. робіт був створений лабор. практикум “Фіз. основи лазерних приладів”, була кер. цього практикуму. Роботи представлялись на Всесоюз. і Міжн. конференціях по “Когерентній і нелінійній оптиці”, “Фізиці лазерів”, школах-семінарах по спектроскопії молекул і кристалів. Має 2 авт. свідоцтва. Осн. праці: Измерение частотных характеристик допплеровски уширенной линии усиления лазера // Приборы и техника эксперимента, 1977. №2 (в соавт.); Кинетика спектра ИК люминисценции (1.00-1.6 мкм) центров окраски в кристаллах фторида лития // Оптика и спектроскопия, 1985. Т.58. В.4 (в соавт.); Исследование характеристик кристалла KTiОРО4 как преобразователя оптических частот // Известия АН СССР, сер. Физическая, 1988. Т.52. №3 (в соавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи