ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Медичний факультет Університету св. Володимира Медичний факультет Університету св. Володимира

04.12.1840 спец. постановою «Про відкриття мед. курсу ун-ту Св. Володимира» засновано викладання мед. наук в Ун-ті св. Володимира. Наук. та навч. базою новозаснованого ф-ту стала Віленська МХА, закрита у 1840. На перший курс казенокошт. студентів було прийнято 29 випускників гімназій. Перші проф.-медики були запрошені до ун-ту ще до Статуту 1842. Серед них: випускники ун-тів: Казанськ. В.О. Караваєв, Дерпт. О.П. Вальтер, Е.Е. Мірам, Харків. Ф.С. Цицурін, Моск. О.П. Матвєєв та ін. Ці та ін. вчені виступили безпосередніми засн. і організаторами клінік ун-ту. За статутом 1842 на мед. ф-ті було затверджено 10 каф. Термін навчання на мед. ф-ті був встановлений до 5 років. 1846 відбувся перший випуск лікарів (20 осіб), 1848 - 299 випускників (46% із 656 осіб, що навчалися в ун-ті). В подальшому набір студентів постійно зростав (1895 - 986 осіб) і він залишався до поч. ХХ ст. найчисельнішим із ф-тів ун-ту. Розширювалися клініч. та навч. бази. 1853 для мед. ф-ту був побудований Анатомічний театр. На поч. 1860-х рр. на мед.ф-ті діяли вже 16 каф. Збільшився кількісн. і якісний склад проф.-викл. складу. Впроваджувалися у пед. процес семінар., лаб. та ін. види практ. робіт. Практ. заняття студентів мед. ф-ту проводились в лаб., каб., клініках, анатом. театрі. Створення нових каф. пов'язувалося з іменами проф.-засновників пріоритет. напрямів досліджень: Н.А. Хржонщевським, П.І. Перемежком, В.А. Субботіним, За статутом 1884 діяло вже 24 каф., відкриваючи можливість студіювання дит., нерв., душев., очних, шкір. та ін. хвороб. 1885 побудовані корпуси для факультет. терапевт. та хірург. клінік на кошти, асигновані урядом як подарунок до 50-річчя ун-ту (1884). 1888 побудований будинок акушер. клініки, який остаточно сформував навч.-мед. комплекс ун-ту на Бібіковському (тепер Тараса Шевченка) бульварі, 17. У той час при ун-ті налічувалось 45 навч.-доп. установ, серед яких 4 факультет. клініки, 3 госпітальних клініки, 2 клініч. відд. при міськ. лікарні, анатом. театр, а також лаб. та каб. 1847-49 безпосередню участь у боротьбі з епідеміями холери в Києві брали проф.: О.П. Вальтер, Ф.С. Цицурін, Х.Я. Гюббенет; 1856 для боротьби з епідемією тифу на театр воєнних дій виїжджали проф. Ф.Ф. Мерінг та С.П. Алфер'єв. У 1877-78 у боротьбі з епідемією висипного тифу в Києві загинули проф. В.Т. Покровський та М.С. Афанасьєв.. Для боротьби з епідеміями чуми та прокази на пд. Росії, в Астрахан. губ., в Персії, Єгипті та Палестині виїжджав проф. Г.М. Мінх. Загальновідома самовіддана боротьба В.В. Високовича та Д.К. Заболотного наприкінці XIX - на поч. XX ст. з епідеміями холери та чуми як на території Росії, так і за її межами - в Індії, Монголії, Месопотамії, Португалії, Марокко, Китаї та Маньчжурії. На мед. ф-ті працювали вчені, що мали широке європ. визнання, серед них: В.О. Бец, П.І. Перемежко, В.В. Підвисоцький, В.В. Високович, В.Ю. Чаговець, В.П. Образцов, М.М. Волкович, В.Є. Чернов, І.В. Троїцький та ін. Серед визнаних засновників наук. мед. шкіл в ун-ті: В.О. Бец, Г.М. Мінх, П.І. Перемежко, Ю.К. Шимановський, В.П.Образцов, Ф.Г. Яновський, М.М. Волкович. Значний внесок у розвиток мед. науки в Україні пов'язаний з іменами проф.. ун-ту В.В. Підвисоцького, Н.А. Хржонщевського та ін. При ф-ті було засновано Тов-во київ. лікарів – одне з перших мед. тов-в в Україні та Росії. За ініціативи тов-ва створено низку мед. установ, покладено початок першій у Рос. імперії службі швидкої мед. допомоги. У 1886 створено акушер.-гінекол. тов-во, яке очолив проф. Г.Є. Рейн. У 1894 засновано тов-во боротьби із заразними хворобами, 1896 – фіз.-мед. тов-во, метою якого було зближення медицини та інших галузей природознавства, широке використання результатів фундаментальних досліджень і мед. практики; 1897 – психоневрол. тов-во під кер. проф. І.О. Сікорського; 1899 — тов-во боротьби з сухотами і горбковицею, а в 1900 — дерматосифілідол. тов-во, яке очолив проф. С. Томашевський, і тов-во дит. лікарів під головуванням В.Чернова. Організатором та керівником хірург. тов-ва був проф. М.М. Волкович. Поряд з наук. тов-вами фахівців на мед. ф-ті ун-ту Св. Володимира вперше створено студ. наук. тов-во, яке організував студент-медик О.Кисіль разом з Ф.Г. Яновським, П.В. Нікольським, О. Черняхівським. У 1910 розпочала свою діяльність ще одна спілка підтримки студ. молоді — Тов-во швидкої допомоги нужденним студентам вищих навч. закладів. У квітні 1920 на базі мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира, Жіночого мед. ін-ту і мед. ф-ту Українського державного ун-ту (засн. 1917 р.) утворено Ін-т охорони здоров'я. В грудні 1920 він був перетворений на Державну мед. академію, а в грудні 1921 – на Київськ. мед. ін-т (нині – Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця). Л-ра: Владимирский-Буданов М.В. История Имп. Ун-та Св. Владимира. К., 1884. Т.1; Ист.-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Имп. Ун-та Св. Владимира / Под. ред. В.С. Иконникова К., 1884; О.Грандо. Визначні імена в історії укр. медицини. К., 1997; 160 років НМУ ім.. О.О. Богомольця. К. 2001; Петров Ф.А. Формирование системы унив. образования в Росии. Т.1-2. М., 2003; Т.3-4. М., 2004. <i>І.В. Пасько</i>

Алфер’єв Сергій Петрович

 • Останні зміни:
04.10.1816- 05.05.1885

Місце народження: м. Орел, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1838-42 — ординатор моск. Єкатерининської лікарні, репетитор при Москов. МХА. 1843-45 працював у провідних клініках Європи. З 1846 ордин. проф. по каф. спец. терапії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Одночасно з 1848 - ординатор Київ. військ. Госпіталю; 1849-55 — зав. терапевт. віділенням госпітальної клініки; 1850-54 — декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира; 1851. У 1856 відряджений в місця розташування Пд. армії для надання допомоги тифозним хворим і вивчення характеру і властивостей епідемії. У 1857-64 — зав. факультет. терапевт. клінікою і переміщений ордин. проф. по каф. терапевт. клінки із семіотикою.

Читати далі >Афанасьєв Євген Іванович

 • Останні зміни:
06.08.1838- 04.03.1897

Місце народження: Орловська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1860 закінчив С.-Петерб. МХАі був призначений батальйоним лікарем у Ширванський піхотний полк на Кавказі. 1862 зав. лазаретним відділенням на Ахтинських мінеральних водах. У 1864 ординатор Чугуївського військ. госпіталю.

Читати далі >Афанасьєв Микола Сергійович

 • Останні зміни:
04.09.1842- 07.01.1878

Місце народження: м. Новгород, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
У 1866 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. Працював лаб-том лаб. мед. хімії ун-ту. Згодом зайнявся вивченням норм. та патол. гістології. 1869 у Харків. ун-ті захистив. докт. дис. “О начале лимфатических сосудов в серозных оболочках”. В 1870-78 — доц. каф. загал. патології Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Беккер Василь Васильович

 • Останні зміни:
04.03.1811- 28.03.1874

Місце народження: м. Ревель (суч. Таллінн).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1833 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту зі ступенем лікаря, 1836 захистив док. дис. "De iritidis diagnosi recte instituenda". 1843 призначений екстраордин. проф. в Ун-т св. Володимира на каф. заг. терапії, "врачебного веществословия" і рецептури (він же її засн. і перший кер.), через два роки ордин. проф. фармакології і заг. терапії і крім цього один рік (1845) читав теорет. хірургію і офтальмометрію.

Читати далі >Бец Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
14.04.1834- 12.10.1894

Місце народження: с. Татарівщина, передмістя Остра, Чернігів. губ. (тепер Чернігів. обл.).
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1860 з відзнакою закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1860 на посаді віце-прозектора каф. анатомії під кер. О. П. Вальтера. 1861 відряджений до Відня і Гейльдерберга, де вивчав анатомію і фізіологію. 1863 захистив докт. дис. і зайняв посаду прозектора при каф. анатомії. З 1868 – екстраордин., з 1870 – ордин. проф., з 1890 засл. ордин. проф. по каф. анатомії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Читав лекції з аналіт. хімії, уроскопії, методів титрування, гістології, прикладної анатомії, а також приват. курс анатомії централ. нерв. системи.

Читати далі >Богаєвський Овксентій Трохимович

 • Останні зміни:
25.12.1848- 05.12.1930

Місце народження: с. Устиниці, Миргородського пов. Полтавської губ..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Закінчив 1874 мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював земськ. лікарем у м. Миргороді та ст. лікарем в Кременчуц. земськ. лікарні. Здобув авторитет як хірург-новатор з широким діапазоном хірург. діяльності. В умовах провінц. лікарень вдало робив найскладніші оперативні втручання.

Читати далі >Борнгаупт Федір Карлович

 • Останні зміни:
24.06.1842- 03.03.1905

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1867 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. 1867 захистив докт. дис. «Untersuchungen über die Entwicklung des Urogenitalsistems beim Hündchen» (нім. «Дослідження розвитку урогенітальної системи у щеняти»). До 1870 займався приватною лікар. практикою у С.-Петерб., у Псков. губ., на золотих промислах в Оренбург. губ.

Читати далі >Брюно Георгій Георгійович

 • Останні зміни:
01.07.1862- 16.12.1919

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1887 закінчив мед ф-т Ун-ту св. Володимира. Бл. 10 років присвятив практ. медицині. 1894 брав активну участь у боротьбі з епідемією холери на території України. Одним із перших ініціював орг. заходи щодо профілактики злоякісних новоутворень. Безкоштовно працював у декількох лікарнях Києва, застосовуючи диспансерний метод огляду та лікування.

Читати далі >Вагнер Конрад Едуардович

 • Останні зміни:
17.07.1862- 09.09.1914

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1886 закінчив С.-Петерб. ВМА. Залишений ординатором при каф. спец. патології і терапії внутр. хвороб в академії, де в 1889 захистив докт. дис. «Материалы к клиническому изучению колебаний в свойствах желудочного сока (влияние покоя, движения, физической работы и сна)». 1897-1903 – зав каф. лікар. діагностики, з 1904-14 – зав. каф. госпітальної терапії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Вальтер Олександр Петрович

 • Останні зміни:
28.12.1817- 22.09.1889

Місце народження: м. Ревель, суч. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1841 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. З 1841 мол. ординатор 2-го Військ.-сухопут. госпіталю МХА. Стажувався в Берліні та в анатом. лаб. у Відні. 1843 призначений ад’юнктом, з 1846 – екстраордин., з 1847 – ордин. проф. по каф. фізіол. анатомії та мікроскопії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Вашетко Микола Памфілович

 • Останні зміни:
07.02.1880- 06.09.1960

Місце народження: м. Стародуб, Брянська область, РФ .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1908 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював лікарем клініч.-суд. мед. відділу Київ. військ. госпіталю. 1913 захистив докт. дис. про зворотнє всмоктування в нирках. Брав участь у створенні УНТ, чл. тов-ва (1910-14). В період УНР проф. каф. загал. патології. Укр. Держ. ун-ту. Першим почав викладання патології укр. мовою. Зав. каф. патол. фізіології Київ. (1918-31) та Донецьк. (1932-36) мед. ін-тів. Повернувшись до Києва працював у Ветеринар. ін-ті та Укр. Академії с.-г. наук.

Читати далі >Вербицький Федір Васильович

 • Останні зміни:
21.04.1881- 04.05.1971

Місце народження: с. Тишиця Конотопського пов. Чернігів. губ. тепер Сумської обл..
Після закінчення гімназії в Чернігові (1899) та С.-Петерб. ВМА (1904) був залишений при ній на 3 роки для підготовки до виклад. діяльності. Захистив докт. дис. «К вопросу о терморегуляции организма при действии термического раздражителя на слизистую оболочку желудка и кишок» (1907) і був відряджений за кордон на 2 роки для продовження наук. роботи.

Читати далі >Виноградов Василь Васильович

 • Останні зміни:
11.12.1875- 16.06.1927

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1900 мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Учень Ф.Г. Яновського. 4 роки був на військовій службі. З 1905 – ординатор при каф. пропедевтики Ун-ту св. Володимира. 1909 захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини. У 1919-27 – зав. каф. госпітальної терапії.

Читати далі >Високович Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
28.01.1854- 13.05.1912

Місце народження: м. Гайсин Подільська губ. (тепер Вінницька обл.).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1876 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. 1878 призначений в клініки Харків. ун-ту, 1879 – у клініки Харків. військ. госпіталю. 1882 захистив докт. дис. “О заболевании кровеносных сосудов при сифилисе”, призначений позаштат. асист. каф. патол. анатомії Харків. ун-ту.

Читати далі >Волкович Микола Маркіянович

 • Останні зміни:
28.11.1858- 11.07.1928

Місце народження: м. Городня, Чернігів. губ., тепер Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1882 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1882 штат. ординатор госпітальної хірург. клініки. 1889 захистив докт. дис. того ж року відряджений до Німеччини. По поверненні приват-доц. Викладає курс десмургії з вченням про переломи і окремий курс отоларингології. 1893-1903 зав. хірург. віділенням Київ. міської лікарні, з 1903-12 зав. каф. госпітальної хірургії, 1912-22 - факультет. хірург. клініки. Викладав на рос. віділенні Ун-ту св. Володимира. Заснував (1908) і до кінця життя очолював Київ. наук. тов-во хірургів.

Читати далі >Гейбель Карл Георгій Емілій Георгійович (Бернгардович)

 • Останні зміни:
25.09.1839- 03.04.1898

Місце народження: м. Валк Ліфляндської губ., тепер Естонія .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1861 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту з золотою медаллю. 1865 захистив докт. дис. «О всасывании йодистого калия различными органами». Призначений приват-доц. по каф. заг. терапії і фармакології при Ун-ті св. Володимира. 1870-71 стажувався за кордоном: працював в лабораторіях Берліна, Галле, Мюнхена, 1872 - Вюрцбурзі і Ерлангені; в 1877 – в Берліні і Страсбурзі. З 1876 – екстраордин., з 1882 – ордин. проф. по каф. фармакології; з 1890 – заслуж. проф. Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Гогетідзе Семен Костянтинович

 • Останні зміни:
03.01.1872- 03.04.1928

Місце народження: Кутаїська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-професор.
1897 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1899 відкомандирований до Київ. військ. госпіталя в очну клініку. 1900 призначений позашт. ординатором при каф. дит. хвороб Ун-ту св. Володимира. 1902 ординатор дит. клініки. 1904 захистив докт. дис. “О переходе жиров пищи в молоко”.

Читати далі >Горецький Людвіг Казимирович

 • Останні зміни:
04.08.1826- 23.04.1885

Місце народження: Волинська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор .
1848 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Призначений ординатором терапевт. клініки ун-ту. 1855 захистив докт. дис. «De sputis in pneumonia acuta primaria (cruposa Rokitansky)». 1855 призначений пом. дир. терапевт. клініки. Деякий час очолював акушер. клініку. В 1855-75 – лікар училища графині Є. Левашової в Києві. З 1858 (за деякими даними 1861) – ад’юнкт каф. спец. терапії Ун-ту св. Володимира. В 1861-63 вивчав систему викладання нашкірних та венеричних хвороб за кордоном (Париж, Відень). З 1864-80 – очолював дерматологічну клініку Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Гюббенет Християн Якович фон

 • Останні зміни:
15.05.1822- 03.05.1873

Місце народження: маєток Ульпіх в Ліфляндії, тепер Естонія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
1844 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. Направлений лікарем в окружне управління Мін-ва шляхів сполучення в Казань, де почав займатися дослідженнями в галузі суд. медицини. 1847 захистив докт. дис. «Про максимальні токсичні і лікувальні дози миш'якової кислоти». 1847 ад'юнкт-проф., а ще через рік очолює каф. держ. «вречебноведения» (тогочасна назва каф. суд. медицини) в Ун-ті св. Володимира. Одночасно почав викладання суд. медицини на базі Київ. військ. госпіталю. 1847-48 під час епідемії холери в Києві завідував холерним відділенням Київ. військ. госпіталю. На підставі власних спостережень і на основі понад 100 розтинів написав три наук. роботи про холеру, які на той час стану епідеміології виявилися новаторськими.

Читати далі >Дибковський Володимир Іванович

 • Останні зміни:
27.05.1836- 12.06.1870

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1858 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Деякий час служив батальйонним лікарем Полтав. піхотного полку. 1859-61 – лікар С.-Петерб. військ.-сухопутного госпіталю. 1861 у С.-Петерб. МХА захистив докт. дис. «Физиологические исследования ядов, специфически влияющих на сердце». 1864 відряджений для роботи у лаб. К. Людвіга.

Читати далі >Дітеріхс Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
22.11.1871- 12.01.1941

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1898 закінчив С.-Петрб. ВМА. Працював в Одес. міській лікарні. 1901 захистив докт. дис. «Так называемый древовидный жировик суставов». 1912-19 – зав. каф. заг. хірург. патології Ун-ту св. Володимира; консультант Гол. клініч. військ. госпіталю ім. М.Н. Бурденка і зав. каф. заг. хірургії 3-го Моск. мед. ін-ту. Наук.-практ. діяльність присвячена вивченню захворювань суглобів. Запропонував класифікацію захворювань суглобів. Одним із перших застосував геліотерапію для лікування кісткового туберкульозу.

Читати далі >Добровольський Костянтин Ерастович

 • Останні зміни:
11.05.1867- 13.12.1946

Місце народження: м. Єлисаветград (сучасний Кіровоград).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту (1896), де 1904 здобув ступінь д-ра медицини. 1914 призначений зав. каф. заг. гігієни Ун-ту св. Володимира і залишався її кер. при реорганізації мед. ф-ту і створенні Київ. мед. ін-ту до 1922, а також у 1932-41.

Читати далі >Добромислов Василь Дмитрович

 • Останні зміни:
17.12.1869- 04.02.1917

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив мед. ф-т Томськ. ун-ту. В Ін-ті експерим. медицини в С.-Петерб., в лаб. І. Павлова вивчав фізіологію травлення в експерименті. 1903 захистив докт. дис. «Физиологическая роль пищеварительних соков, содержащих пепсин, в щелочной среде». Зав. каф. опер. хірургії з топограф. анатомією (1910-17) Ун-ту св. Володимира, 1911-13 очолив каф. госпітальної хірург. клініки і зав. клініч. хірург. відділенням Київ. військ. госпіталю.

Читати далі >Добронравов Варнава Олексійович

 • Останні зміни:
04.03.1848- 03.02.1915

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
1871 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. Працював ординатором унів. клініки. 1873 захистив докт. дис. «О местном лечении послеродовых заболеваний». З 1875 – приват-доц. каф. акушерства та гінекології Моск. ун-ту, одночасно – лікар-консультант Голіцинської лікарні. 1880-84 – дир. власної жін. лікарні. Впродовж 30-ти останніх років працював у Києві: з 1885 на посаді приват-доц. каф. акушерства і жін. хвороб Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Ергардт Федір Федорович

 • Останні зміни:
23.11.1828- 03.04.1895

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1853 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира і був призначений пом. прозектора анатомії. 1854 захистив докт. дис. «De articulationibus inter trucum et extremitatem superiorem intercedentibus». З 1857-59 – ад’юнкт, 1859-79 – екстраордин., з 1879 – засл. ордин. проф. каф. держ. «врачебноведения» Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Жук Микола Миколайович

 • Останні зміни:
07.06.1846- 05.09.1915

Місце народження: с. Монастирище Липовецького пов. Київ. губ..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
1872 з відзнакою закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира і був призначений ординатором терапевт. факультет. клініки. 1875 склав іспит на ступінь докт. мед., залишений стипендіатом для підготовки до проф. звання на каф. спец. терапії і патології. 1876-79 – ординатор Київ. військ. госпіталю. В 1881 захистив докт. дис. «Влияние пилокарпина на сердце лягушки» і здобув ступінь докт. мед. З 1882 – приват-доц. з хвороб горла, з 1887 – приват-доц. каф. норм. анатомії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Іванов Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
04.04.1836- 28.10.1880

Місце народження: Таврійська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
Один із засновників Київ. офтальмол. школи. 1859 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. Працював у Вюрцбурзі в лаб. Г.Мюллера, згодом у клініках – Г. Кнаппа (Гейдельберг), О.Пагенштехера (Вісбаден) та Ф.Артля. 1867 у С.-Петерб. МХАзахистив докт. дис. «Материалы для нормальной и патологической анатомии хрусталика». У тому ж році призначений лікарем очного відділення Київ. військ. госпіталю. З 1869 – екстраордин., а з 1875 – ордин. проф. Ун-ту св. Володимира. В 1869 очолив засновану ним каф. очних хвороб ун-ту. Одночасно, з 1870 – дир. щойно відкритої очної клініки.

Читати далі >Караваєв Володимир Опанасович

 • Останні зміни:
20.07.1811- 15.03.1892

Місце народження: м. Вятка (суч. Кіров), РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1831 закінчив мед. ф-т Казан. ун-ту. Працював ординатором в С.-Петерб. сухопутному госпіталі (1832-33) і Маріїнській лікарні (1833-34). Згодом вивчав хірург. практику в Берлін. і Геттінген. ун-тах. 1836-38 працював у Дерпт. ун-ті під кер. М. Пирогова. 1838 захистив докт. дис. «De phlebitide traumatica» («Про травматичне запалення вен»). 1840 призначений проф. Ун-ту св. Володимира. У 1841-42 з наук. метою відвідує Відень, Лондон, Париж та ін. 1841-91 – проф., з 1865 – засл. проф. Засн. і кер. каф. факультет. хірург. клініки (1844-82). Засн. першої в Рос. імперії та в Україні клініки очних хвороб (1844) на базі мед. ф-ту ун-ту. Викладав опер. і теорет. хірургію, офтальмологію, енциклопедію та методологію медицини. Займався пластич. хірургією, опер. лікуванням очних хвороб.

Читати далі >Качковський Петро Еразмович

 • Останні зміни:
04.09.1863- 12.04.1909

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: приват-доцент.
1890 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Приват-доц. хірургії Ун-ту св. Володимира. Викладав хірург. діагностику з терапією на базі лікарні для дітей із захворюваннями кісток та суглобів. Власник хірург. лікарні, що була відкрита в 1908 по вул. Мало-Володимирській (тепер – О. Гончара).

Читати далі >Кістяківський (Кистяковський) Василь Федорович

 • Останні зміни:
03.12.1841- 04.10.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1867 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1873 захистив докт. дис. «Материалы для физиологии пищеварения и усвоения белковых веществ». Призначений приват-доц. для читання лекцій з патол. хімії та з методики клініко-лаб. досліджень. 1886–89 очолював каф. мед. хімії.

Читати далі >Козлов Микола Іларіонович

 • Останні зміни:
14.04.1814- 29.09.1889

Місце народження: м. Оренбург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1833 закінчив мед. ф-т Казан. ун-ту. 1834 продовжив навчання в Дерпт. ун-ту, де здобув ступінь докт. мед. за дис. «Do tumoribus compositis» («Про споріднені пухлини») (1837). 1838-39 працював у Віден. і Цюріх. ун-тах і Париз. мед. школі. Після повернення в Росію 1839 вступив на військ. службу і одночасно активно публікував статті з медицини в журналі «Библиотека для чтения». 1841 призначений екстраордин., 1842 – ордин. проф. по каф. анатомії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Коломнін Сергій Петрович

 • Останні зміни:
02.01.1842- 01.05.1886

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1865 закінчив С.-Петерб. МХА і був залишений ординатором госпітальної хірург. клініки. В 1869 захистив докт. дис. «О востановлении кровообращения у человека после перевязки больших артериальных стволов». 1869-71 – асист. 2-ої госпітальної хірург. клініки С.-Петерб. МХА, з 1871 – приват-доц. каф. хірургії С.-Петерб. МХА. З 1872 працював у Ун-ті св. Володимира: у званні доц. очолював госпітальної хірург. клініку (1872-76), проф. каф. теорет. хірургії (1874-76).

Читати далі >Константинович Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
09.11.1972- 01.04.1920

Місце народження: м. Чернігів .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Закінчив Чернігівську гімназію і мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1896). Учень В.К. Високовича. З 1897 – пом. прозектора при Патолого-анатом. ін-ті. З 1898 обраний стипендіатом для підготовки до звання проф. по каф. патол. анатомії. Влітку 1899 удосконалювався у Військ.-мед. академії в Санкт-Петербурзі. Захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини «К вопросу о жировом перерождении.

Читати далі >Корчак-Чепурківський Овксентій Васильович

 • Останні зміни:
26.02.1857- 02.04.1947

Місце народження: м. Костянтиноград Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1883 закінчив Харків. ун-т. Працював земськ. санітар. лікарем у Полтаві, на Херсонщині та Бессарабії. Після захисту докт. дис. «Материалы для изучения эпидемии дифтерии в России», 1899 призначений санітар. лікарем у Києві. 1903 обраний приват-доц. каф. гігієни мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. 1907 першим в Рос. імперії на базі Київ. комерц. училища почав на громад. засадах читати лекції з соціал. медицини. 1908 разом з О. та Є. Черняхівськими сформував природ.-лікарську секцію в Укр. Наук. тов-ві (УНТ), на якій виступали з доповідями укр. мовою.

Читати далі >Косткевич Олександр Микитович

 • Останні зміни:
01.09.1865- 23.01.1922

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1888 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1914 до 1920 – екстраордин. проф. каф. лікар. діагностики з пропедевтичною клінікою. У 1920-22 проф. каф. діагностики внутр. хвороб укр. відділення Укр. Держ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 108
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи