ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кримов Олексій Петрович

 • Останні зміни:
18.07.1872- 11.12.1954

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1898 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. 1899 призваний на військ. службу і командирований в 1-й піхот. Київ. полк, а невдовзі в Смоленськ. місцевий лазарет ординатором. Як військ. лікар брав участь у військ. діях у Маньчжурії (1900), рос.-япон. війні (1904-05). 1902 призначений лікарем в Моск. госпіталь і одночасно очолив хірург. відділення лікарні для бідних. 1906 захистив докт. дис. «Брюшинно-паховый отросток и его патологическое значение» і обраний приват-доц. Моск. ун-ту по клініч. хірургії. 1907-12 зав. хірург. відділенням Моск. військ. госпіталю. З 1912 затверджений кер. каф. хірург. факультет. клініки Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Кронтовський Олексій Антонович

 • Останні зміни:
12.03.1885- 15.08.1933

Місце народження: м. Пенза, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1911 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1913 призначений приват-доц. на каф. заг. патології Ун-ту св. Володимира. З 1921 – проф. каф. бактеріології, а в 1923-24 – каф. заг. патології Київ. мед. ін-ту. З 1925 – співр. Київ. бактеріол. і Київ. рентгенол. ін-тів.

Читати далі >Курдюмов Василь Кузьмович

 • Останні зміни:
02.01.1822- 19.01.1862

Місце народження: Полтавська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1840 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. 1845-61 — пом. дир. хірург. клініки Ун-ту св. Володимира, якою завідував В. П. Караваєв. В 1848-50 читав курс теорет. хірургії. Одночасно призначений мол. ординатором хірург. клініки Київ. військ. госпіталю, яку очолював Х. Я. Гюббенет. Під час відрядження Х. Гюббенета за кордон в 1852-54 в.о. по викладанню теорет. хірургії і зав. хірург. клініч. відділенням госпіталю. 1859 у Моск. ун-ті захистив докт. дис. „De praecipuis cataractam extrahendi methodis” («Про найбільш бажані випадки видалення катаракти»).

Читати далі >Курчинський Василь Палладійович

 • Останні зміни:
09.11.1855- 03.05.1900

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: екстраординарний професор.
1878 закінчив курс природнич. наук в С.-Петерб. ун-ті. Працював асист. і ординатором по клініці внутр. хвороб. З 1885 керував Остерською земською лікарнею. 1890 обраний прозектором в Ун-т св. Володимира. З 1892 викладав фізіологію людини на фіз.-мат. відділенні Ун-ту св. Володимира. Екстраордин. проф. фізіології в Ун-ті св. Володимира, також проф. Юріїв.

Читати далі >Лазаревич Іван Павлович

 • Останні зміни:
03.02.1829- 09.02.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
З 1853 — асист., 1856 - пом. дир. акушер. клініки. 1857 захистив докт. дис. "De pelvis feminae metiendae rationibus". З 1858 приват-доц., з 1859 доц.; з 1862 — екстраордин., згодом ордин. проф. Харків. ун-ту з акушерства, жін. і дит. хвороб. З 1890 у відставці.

Читати далі >Лапинський Михайло Микитович

 • Останні зміни:
05.11.1862- 04.03.1947

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1891 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1893-95 проф. стипендіат каф. психіатрії і невропатології, працював під кер. І. О. Сікорського. 1895-96, 1898-99 стажувався в Німеччині. 1897 захистив докт. дис. «О заболеваниях сосудов при страдании первичных нервных стволов или периферических нервов». 1908-18 - ордин. проф. каф. психіатрії і невропатології Ун-ту св. Володимира. 1901 заснував у власній садибі в Києві (вул. Бульварно-Кудрявська, 27) приват. фізіотерапевтичний санаторій для профілакт. лікування неврол. хворих. У цьому закладі вперше в Росії було застосоване водолікування, світолікуванні та електротерапія.

Читати далі >Лауденбах Юлій Петрович

 • Останні зміни:
10.01.1863- 19.08.1910

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1889 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1891 – пом. прозектора по каф. фізіології. 1894 захистив докт. дис. «Кроветворная деятельность селезенки». З 1895 призначений приват-доц. з курсу фізіології тварин. З 1896 – прозектор при каф. фізіології. 1894 і 1899 стажувався за кордоном. 1898-1908 – ордин. проф., зав. каф. фармакології мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира; одночасно зі своїм предметом читав на природн. відділенні фіз.-мат. ф-ту курс фізіології тварин. 1908-10 – зав. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Левитський Михайло Андрійович

 • Останні зміни:
03.11.1871- 03.03.1942

Місце народження: с. Городнище, Київ. губ. (тепер м. Городище Черкаської області).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Проф. Київ. жін. мед. ін.-ту, зав каф. офтальмології (1922-41), декан (1922-26) і проректор (1926-30) Київ. мед. ін-ту; проф. і дир. Київ. ін-ту вдосконалення лікарів. Розробив методику хірург. втручання на оці та його придатках. Автор більше як 30 праць. Заклав основи укр. школи офтальмологів, був проф. укр. лектури, першим почав викладання офтальмології укр. мовою, опрацював укр. мед. термінологію.

Читати далі >Леонов Іван Федорович

 • Останні зміни:
09.01.1809- 13.01.1854

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1830 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. 1837 захистив докт. дис. «Пример медико-хирургического вмешательства на коронарной артерии и аневризме». 1839 звільнений із Харків. ун-ту і призначений ад’юнкт-проф. до Віленської МХА. З відкриттям мед. ф-ту в Ун-ті св. Володимира призначений зав. каф. держ. лікарезнавства.

Читати далі >Леонтович Олександр Васильович

 • Останні зміни:
20.10.1869- 15.12.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1893 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1895 – пом. прозектора, з 1899 – прозектор в гістол. лаб. при каф. фізіології. 1900 захистив докт. дис. «Новые данные о кожном чувстве». 1904 отримав звання приват-доц. по каф. фізіології і право читати лекції. 1906 на 4 місяці був відряджений до Відня і Ростоку для ознайомлення з фізіол. лаб. З 1908 викладав курс фізіології на природн. відділенні.

Читати далі >Леш Федір (Фердінанд) Олександрович

 • Останні зміни:
23.04.1840- 16.01.1903

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Засновник копрології. 1863 закінчив С.-Петерб. МХА. 1886 захистив докт. дис., присвячену вивченню легеневих інфарктів при емболії. Протягом двох наступних років вдосконалювався в Німеччині та Австрії. З 1885 – екстраордин., з 1890 – ордин. проф. Ун-ту св. Володимира, де до 1897 очолював каф. лікар. діагностики.

Читати далі >Линдеман (Ліндеман) Володимир Карлович

 • Останні зміни:
30.11.1868- 18.04.1933

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Московського ун-ту зі ступ. лікаря з відзнакою (1893) і залишений на два роки для підготовки до проф. звання по каф. заг. патології. 1896 захистив докт. дис. «О влиянии перевязки мочеточников на строение и функции почки». 1898-1901 удосконалювався у Фрейбурзі, Страсбурзі, Мюнхені, Неаполі, Парижі. З 1901 – екстраорд., з 1905 до 1920 – орд. проф. і зав. каф. загальної патології Ун-ту св. Володимира. Одночасно з 1912 очолював каф. патол. анатомії, викладав на ВЖК і був директором Бактеріологічн. ін-ту (1910-1922) в Києві, в якому співпрацював з 1902.

Читати далі >Липський Олександр Лукич

 • Останні зміни:
13.09.1836- 01.03.1889

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Закінчив мед ф-т Ун-ту св. Володимира (1861). З 1863 – асистент, в 1864-69 – пом. дир. терапевт. клініки. Захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини «О микроскопическом строении кишечного канала» (1868). Удосконалювався з педіатрії в Німеччині (1870-74).

Читати далі >Ломинський Федір Іванович

 • Останні зміни:
20.01.1856- 30.11.1927

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1883). Учень П.І. Перемежка. З 1891 працював на каф. гістології й ембріології: прозектором (1892), приват-доц. (1896). Захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини «О паразитизме некоторых болезнетворных микробов на растениях (экспериментальное исследование)» (1890). Зав каф. гістології й ембріології (1906-24).

Читати далі >Лоначевський-Петруняка Тимофій Іванович

 • Останні зміни:
22.01.1837- 30.03.1920

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор .
Зав каф. фармації і фармакогнозії (1889–1920). Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1857). З 1884 – доц. судової хімії, фармації і фармакогнозії. Вивчав корисні властивості лікарських рослин. Досліджував молекулярні з’єднання, розробляв методи очищення води Дніпра.

Читати далі >Лукомський Володимир Вікентійович

 • Останні зміни:
09.03.1840- 07.03.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
Навчався в Ун-ті св. Володимира. 1864 у С. Петерб. ун-ті захистив докт. дис. "Наблюдения над некоторыми видами злокачественных лихорадок". 1871-78 — приват-доц. Ун-ту св. Володимира по каф. дерматології і мікології.

Читати далі >Малков Григорій Митрофанович

 • Останні зміни:
25.01.1869- 04.02.1920

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1894 закінчив С.-Петерб. ВМА, де 1897 захистив докт. дис. «К патологии желтухи. О выделении желчных кислот с мочою, брюшной водянке и некоторых других явлениях при задержке желчи в организме». 1905-19 – зав. каф. спец. патології і терапії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Маньківський (Маньковський) Борис Микитович

 • Останні зміни:
11.03.1883- 24.11.1962

Місце народження: м. Козелець Чернігів. губ., Чергінів. обл. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Навчався на мед. ф-ті Ун-ту св. Володимира. За участь у студент. дем. русі виключений із ун-ту без права поновлення, змушений продовжити навчання за кордоном. 1904-10 навчався в Лейпциг. ун-ті і в Сорбонні, також проходив стажування у клініці Салпетрієр в Парижі. Після повернення до Києва поновив заняття в ун-ті, який закінчив у 1911.

Читати далі >Матвєєв Олександр Павлович

 • Останні зміни:
01.01.1816- 23.05.1882

Місце народження: не встановлено.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив Моск. ун-т. Працював у Моск. Єкатерининській лікарні, також у провідних клініках Європи. 1847 захистив докт. дис. Організатор і перший кер. каф. акушерства, жін. і дит. хвороб (1844-78). 1844 - екстраордин., з 1848 - ордин. проф., декан мед. ф-ту (1862-65); завідував Акушерськ. клінікою ун-ту, у 1845-83 був кер. Ін-ту повивального мистецтва при Ун-ті св. Володимира, в якому викладав окремий курс повивальн. мист-ва для майбутніх акушерок. Двічі обирався ректором Ун-ту св. Володимира (1865-71, 1875-78).

Читати далі >Мацон Юлій Іванович

 • Останні зміни:
22.04.1817- 20.12.1886

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор .
Зав. каф. патології і патол. анатомії Ун-ту св. Володимира (1854-76), голова Тов-ва київ. лікарів (1871-81), один із організаторів і перший дир. Олександрівської (нині –Цн. міська клін.) лікарні (1875-85).

Читати далі >Мерінг Фрідріх Фрідріхович (Федір Федорович)

 • Останні зміни:
26.02.1822- 19.10.1887

Місце народження: м. Дон, Німеччина .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Зав. каф. спец. патології й терапії та факультет. терапевт. клінки ун-ту (1853-1886), викладав курс історії медицини, брав активну участь у боротьбі з епідемією висипного тифу в Києві. Заснував одне з перших у Європі Клініч. тов-во студентів-медиків.

Читати далі >Мінх Григорій Миколайович

 • Останні зміни:
07.09.1835- 12.12.1896

Місце народження: с. Грязі Тамбовської губ. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор .
Онук д-ра медицини Іоганна Мінха. Навчався у Казанському ун-ті (1853-54), відрахований за участь у рев.-дем. русі. Закінчив мед. ф-т Москов. ун-ту (1861), де працював у клініці Г.А. Захар’їна. Двічі удосконалювався у Берліні в Р. Вірхова, де засвоїв методи вівісекції та оволодів нов. прийомами роботи з мікроскопом (1863 і 1868). В сер. 1860-х рр. працював в лікарні для чорноробів у Москві. З 1866-72 – прозектор у міській лікарні в Одесі, де за його ініціативою були створені та обладнані прозекторський каб., музей патологоанатом. апаратів, гістолог. лаб.

Читати далі >Мірам Едуард Ернестович

 • Останні зміни:
04.08.1811- 24.03.1887

Місце народження: м. Митава (Курляндської губ., нині – Латвія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Засн. і перший кер. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира. З 1829 був вільним слухачем С.-Петерб. МХА, де займався анатомією, однак у 1831 перейшов також вільним слухачем на мед. ф-т Дерпт. ун-ту. 1833 призначений пом. прозектора порівн. анатомії при Вілен. МХА, де продовжив свою освіту. Одночасно завідував зоолог. каб. 1836 отримав ступінь лікаря, 1837 затверджений прозектором порівн. анатомії при Вілен. МХА.

Читати далі >Морозов Павло Іванович

 • Останні зміни:
16.08.1846- 09.12.1927

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1872 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту лікарем з відзнакою. 1872-77 - пом. прозектора на каф. норм. анатомії. 1876 захистив докт. дис. «О влиянии способа растягивания на тазобедренный и коленный суставы». 1877 обраний доц. по каф. хірургії мед. ф-ту Харків. ун-ту. Брав участь у рос.-тур. війні 1877-78: ординатор і хірург-консультант в госпіталях Дунайської діючої армії, де працював разом з М. Скліфософським. Після повернення до мед. ф-ту Харків. ун-ту читав лекції з військ.-польової хірургії і топограф. анатомії. З 1886 – екстраордин., ордин. і засл. проф. Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Муратов Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
03.11.1850- 04.04.1918

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив мед. ф-т Московського ун-ту. Захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Материалы для акушер ской статистики г. Москвы» (1897). З 1900 очолив Акушерства і жіночих хвороб з факультетською клінікою кафедру Університету св. Володимира. Він організував при клініці ун-ту школу повивальних бабок, був одним із ініціаторів та організаторів мед. відділення КВЖК.

Читати далі >Нечай Павло Іванович

 • Останні зміни:
19.02.1859- 04.11.1925

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
1882 закінчив мед. ф-т Ун-ту Св. Володимира. 1888-1917 в.о. спочатку штат. ординатора, а з 1890 – ст. лікаря Києво-Кирилівської губ. земської лікарні (нині – Київ. міськ. клінічна психоневрологічна лікарня № 1), того ж року в.о. позаштатного ординатора по каф. психіатрії та нерв. хороб Ун-ту св. Володимира. 1891 захистив докт. дис. «Матеріали для патології дихальної інервації». 1892 приват-доц. з психіатрії. З 1897 – ординатор психіатр. відділення Київ. військ. госпіталю.

Читати далі >Нещадименко Марко Петрович

 • Останні зміни:
28.04.1869- 01.10.1942

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1898-1904 – на військ. службі (мол. лікар 168-го піхотного Миргород. полку). З 1906 зав. бактеріолог. лаб., 1909 – в. об. ст. лікаря Київськ. військ. госпіталю. Того ж року брав участь у б-бі з епідемією скарлатини в Полтаві. Неодноразово удосконалювався і стажувався в бактеріол. і терапевт. ін-тах за кордоном: у Відні (1902); Берліні, Дрездені і Франкфурті-на-Майні (1908), Парижі (1909).

Читати далі >Никольський Петро Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1858- 17.03.1940

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1884). Учень М.І. Стуковенкова, з яким працював в 1884-99 при клінічн. відділенні нашкірних та сифілітичн. хвороб Київ. військ. госпіталю. 1892 обраний стипендіатом для підготовки до проф. звання. 1896 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра мед. «Материалы к учению о листовидной пузырчатке Казенава». В дис. вперше в світовій медицині описаний характерний діагност. симптом пузирчатки, який названий «феноменом Никольського» («signe de Nikolsky»).

Читати далі >Оболонський Микола Олександрович

 • Останні зміни:
15.10.1856- 14.03.1913

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Зав. каф. судової медицини (1889-1913), декан мед. ф-ту (1902-13). Закінчив мед. ф-т Харківського ун-ту (1881). 1886 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О волосах в судебно-медицинском отношении». Автор публікацій та наук. досліджень з суд. медицини.

Читати далі >Образцов Василь Парменович

 • Останні зміни:
01.01.1849- 27.12.1920

Місце народження: м. Грязовці Вологод.ї губ., тепер Вологод. обл. РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Випускник Вологод. дух. семінарії (1870). 1875 закінчив С.-Петерб. МХА і 4 роки працював земськ. лікарем у м. Великий Устюг Вологодської губ. Брав участь у рос.-турецьк. війні (1877-78), де забезпечував організацію мед. допомоги на театрі військ. дій. Удосконалювався в Берліні у Р. Вірхова (1879). 1880 захистив докт. дис. «К морфологии образования крови в костром мозге у млекопитающих». З 1891 – доц. каф. діагностики внутр. хвороб, з 1893 – проф., 1893-1903 — зав. каф. спец. патології і терапії, в 1904-18 — зав. каф. факультет. терапевт. клініки, 1915-16 одночасно зав. каф. акушерства і жіноч. хвороб.

Читати далі >Павловський Олександр Дмитрович

 • Останні зміни:
01.10.1857- 08.10.1946

Місце народження: с. Мушель (Румунія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив С.-Петерб. ВМА (1881). Понад 10 років студіював медицину і працював у Німеччині та Франції: учень Р. Вірхова, Р. Коха, Л. Пастера. 1884 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Костномозговая опухоль и гигантские клетки (о патологическом развитии соединительной ткани)».

Читати далі >Перемежко Петро Іванович

 • Останні зміни:
12.07.1833- 27.12.1894

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1859). Захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О развитии поперечнополосатых мышечных волокон из мышечных ядер (у лягушки)» (1863). Засновник і перший кер. каф. гістології, ембріології і порівн. анатомії (1868-90), декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1872-75).

Читати далі >Писемський Григорій Федорович

 • Останні зміни:
07.02.1862- 25.07.1937

Місце народження: м. Пирятин, Полтавщина .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Дир. акушер.-гінекол. клініки Київ. ін.-ту вдосконалення лікарів (1920-37), наук. співр. НДІ охорони материнства і дитинства (1930-34). Автор праць з операт. гінекології та організації акушер-гінекол. допомоги, організатор першої в Києві консультації для вагітних, голова Укр. та Київ. наук. тов-в акушерів-гінекологів.

Читати далі >Підвисоцький Володимир Валеріанович

 • Останні зміни:
27.05.1857- 09.02.1913

Місце народження: с. Максимівка Борзинського пов., Чернігів. губ. (сьогодні Чернігів. обл.) .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1887 — приват-доц., 1888-1900 - зав. каф. заг. патології Ун-ту св. Володимира. 1885-87 працював у лаб. патологоанатомів Німеччини та Франції (зокрема, в Пастерів. ін-ті). 1886 захистив докт. дис. "Возрождение печеночной ткани у млекопитающих животных (экспериментальное исследование)".

Читати далі >Покровський Василь Тимофійович

 • Останні зміни:
03.03.1838- 14.01.1877

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Народився в сім’ї священика. Закінчив семінарію і С.-Петерб. МХА з відзнакою (1861). Учень С.П. Боткіна і І.М. Сєченова. 1864 захистив дис. на здобуття вченого ступеня доктора медицини за темою: «Об отравлении окисью углерода. Материалы для физиологии угара». 1864-66 удосконалювався в Західній Європі. 1866 – доцент каф. клінічної терапії МХА. Того ж року призначений зав. каф. спец. патології і терапії з госпітальн. клінікою (1866-77).

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 108
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи