ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вербицький Федір Васильович

21.04.1881- 04.05.1971

Місце народження: с. Тишиця Конотопського пов. Чернігів. губ. тепер Сумської обл..

Після закінчення гімназії в Чернігові (1899) та С.-Петерб. ВМА (1904) був залишений при ній на 3 роки для підготовки до виклад. діяльності. Захистив докт. дис. «К вопросу о терморегуляции организма при действии термического раздражителя на слизистую оболочку желудка и кишок» (1907) і був відряджений за кордон на 2 роки для продовження наук. роботи. Працював в Бактеріол. ін-ті в Берліні, в Пастерівському ін-ті в Парижі, в Ін-ті експерим. терапії у Франкфурті-на-Майні. З 1910 – приват-доц. ВМА, з 1911 – екстраордин. проф. Саратов. Ун-ту. З 1914 до 1919 – ордин. проф., в. о. вч. секретаря (до 1917) мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Брав участь у організації мед. служби та наданні допомоги пораненим під час І світ. війни: очолював дії передового загоду Рос. Тов-ва Червоного Хреста (1916). Після 1919 на еміграції. В 1929-43 працював в Югославії, був особистим лікарем короля Олександра I. З 1945 до 1948 – проф. і декан мед. ф-ту Інтерн. ун-ту UNRRA («The United Nations Relief and Rehabilition Administration») в м. Мюнхені. З 1949-71 – в Аргентині, де працював в Ін-ті мікробіології. Автор бл. 50 праць, присвячених бактеріології, біології і клініці внутр. хвороб. Нагороджений орденами Св. Анни III ст., Св. Володимира IV ст.; Георгієвською медаллю IV ст.; Орденом Бухарської Золотої зірки II ст. Осн. праці: К вопросу о бактериоскопическом диагнозе чумной инфекции // Известия Императорского Николаевского ун-та (Саратов). 1914. Т.5, вып. 3. Л-ра: История Императорской Военно-медицинской Академии. СПб., 1898; В.А.Волков, М.В. Куликова. Российская професура XVIII - начало ХХ в. Биологические и медико-биологические науки. Биографический словарь. СПб., 2003. Арх.: ДАК. Ф.16. Оп. 465. Спр. 4775.

Автор: І. В.Пасько

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи