ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Верьовкіна Ганна Володимирівна

29.03.1973

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис.: «Інваріантні множини зліченних систем диф. та інтегральних рівнянь» (1999). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2003 доц. каф. мат. фізики. Читає нормат. курс «Теорія функцій комплексної змінної», спец. курси «Інформатика і програмування», «Практикум на ЕОМ». Наук. інтереси: дослідження інваріантних многовидів зліченних систем диф.-різницевих рівнянь і теорії інтерполяційних зображень випадкових полів.

 Понад 25 праць, зокрема: Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Комплексний аналіз». К., 2002 (у співавт.); Про зведення зліченної системи різницевих рівнянь // Вісн. Київ. ун-ту. Математика. Механіка. Вип. 12, 2004; Інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції // Вісн. Київ. ун-ту. Математика. Механіка. Вип. 13–14, 2005. Л-ра. Механіко-математичному факультету – 60. Під ред. М.О. Перестюка. К., 2000. В.Г.Самойленко,

Автор: Г.В.Верьовкіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи