ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Воронець Петро Васильович

08.07.1871- 27.10.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.

Закінчив Київ. ун-т (1896), залишений на каф. механіки для наук. роботи під кер. Г.К. Суслова. Магістр (1898), д-р математики (1907). Назви дис., роки. У Київ. ун-ті: 1918–22 зав. каф. механіки. Читав нормат. курс аналіт. механіки, спец. курси з динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь динаміки, теорії відносного руху. Наук. інтереси: дослідження руху твердого тіла навколо нерухомої точки, руху N тіл. В області руху систем із неголономними в’язями вперше склав основні вихідні рівняння в голономних та неголономних координатах; узагальнив теореми Гамільтона–Остроградського на неголономних системах.

Понад 50 праць, зокрема: Геометрическое исследование эйлерова случая вращения твердого тела вокруг неподвижной точки, 1898; К задаче о движении твердого тела, катящегося без скольжения по данной поверхности под действием данных сил, 1909; Преобразование уравнений динамики с помощью линейных интегралов движения (с приложением к задаче об N телах), 1906.

Л-ра.: Балабанов О.Д., Недоступ Н.М. (Упорядники). Систематичний покажчик до періодичних видань Київського університету (1861-1960). Вип. 1-2. – К., 1963. Григорьян А.Т., Фрадлин Б.Н. История механики твердого тела. – М.,1982. История отечественной математики. Том 2. 1801-1917 / Под ред. И.З.Штокало. – К.: Наук. думка, 1967. Історія Київського університету. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. Путята Т.В., Фрадлін Б.Н. Діяльність видатних механіків на Україні. К: Держтехвидав УРСР, 1952. Савин Г.Н., Путята Т.В., Фрадлин Б.Н. Очерки развития некоторых фундаментальных проблем механики. К.: Наук. думка, 1964. Улітко А.Т. Розвиток математики і механіки на механіко-математичному факультеті за 150 років // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Матем. і механіка.– 1983.– № 25.

Автор: В.В.Мелешко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи