ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лоос Ірина Ігорівна

13.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1982). Працює в Київ. ун-ті на посадах лаб-та (1976-1981), інж. (1981-1983), мол. наук. співроб. (1983-1989), наук. співроб. (1990-1991), ст. наук. співроб. (з 1991) каф. мех. суцільних середовищ. Фахівець з теорії пластин та оболонок, магнітопружності оболонок. Отримала важливі результати при дослідженні напружено-деформованого стану тонкостінних гладких і підкріпленних циліндричних оболонок в геометрично нелінійній постановці. Побудувала розв’язуючу систему рівнянь, яка описує невісесиметричний напружено-деформований стан гнучких ізотропних і багатошарових ортотропних циліндричних оболонок зі змінними геометричними і мех. параметрами при дії неравномірно розподілених навантажень. Розробила методику і побудовано алгоритм чисельного розв’язання задач статики гнучких циліндричних оболонок. Канд. дис.: «Неосесимметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек переменной толщины» (1989). Авторка понад 50 наук. та декількох навч.-метод. праць.

Осн. праці: Розв’язання крайових задач теорії пластин та оболонок – Навч. посібник. – Київ: ВПЦ, Київський Університет, 2000 (у співавт.), Практичні заняття з теорії пружності. – Навч. посібник. Видавництво «Логос», Київ, 2006 (у співавт.).

Автор: Л.В. Мольченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи