ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шмаков Юрій Іванович

15.06.1932

Місце народження: м. Ішим Тюменська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1956), асп. ун-ту (1961). Починаючи з 1961, працював в Київ. ун-ті на посадах ст. наук. співроб., доц. каф. аерогідромеханіки та теплообміну, зав. каф. аерогідромеханіки та теплообміну, зав. лаб., проф. каф. механіки суцільних середовищ. Читав курси лекцій з механіки рідини, газу та плазми; механіки суцільних середовищ, теоретичної гідромеханіки, теорії примежового шару, теорії тепло- та масообміну, реології, реології крові, гідромеханіки системи кровообігу та ін. Під його наук. керівництвом розроблено новий підхід для встановлення законів механічної (реологічної) поведінки дисперсних систем – структурно-континуальний підхід, за допомогою якого отримані нові важливі результати в механіці суспензій; побудовані мат. моделі руху крові в системі мікроциркуляції (артеріоли, венули, капіляри, мікроциркулярні комірки). Був членом спец. вчених рад із питань захисту дис. з механіки рідини, газу та плазми, членом Нац. Комітету з теорет. та приклад. механіки, членом комітету з вивчення аномальних явищ при АН УРСР. Фахівець з механіки рідини, газу та плазми. Йому належить низка важливих результатів з теорії примежового шару, механіки дисперсних систем (суспензії, розчини та розплави полімерів, біологічні рідини), біомеханіки (реологія крові, механіка системи кровообігу). Канд. дис.: «Приближенные формулы для характеристик пограничного слоя на крыловом профиле» (1964). Докт. дис.: «Структурно-континуальная механика суспензии и растворов полимеров (1975). Осн. праці: Механіка рідини та газу. – Навч. Посібник, Київ, 1992 (у співавт. Пасічник З.В.). Б.М. Кіфоренко Мартинюк Дмитро Іванович (11.03.1942, с. Іванківці Дунаєвицького р-ну Хмельницької області – 27.10.1996, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, проф. У 1962 закінчив Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т. У 1967 після закінчення асп-ри. при Ін-ті математики АН УРСР захистив канд. дис. У 1967–1996 працював у Київ. ун-ті. У 1967 – на посаді асист. каф. інтегральних та диф. рівнянь; протягом 1968 – на посаді ст. виклад.; 1969 –1983 – на посаді доц.; у 1983 був обраний на посаду проф. каф. інтегральних і диф. рівнянь; з 1979 по 1983 працював заступ. зав. каф. з наук. роботи. З 1988 до 1995 працював зав. каф. мат. фізики мех.-мат. ф-ту. Читав норматив. курси диф. рівнянь, мат. фізики, інтегральних рівнянь, а також низку спец. курсів з теорії диф. рівнянь з відхиленим аргументом, якісної теорії різницевих рівнянь. Осн. наук. інтереси були пов’язані з досл. різницевих рівнянь та диф. рівнянь з відхиленим аргументом. Канд. дис.: «Періодичні розв’язки нелінійних систем диференціальних рівнянь з запізнюючим аргументом» (1967). Доктор. дис.: «Періодичні і квазіперіодичні розв’язки диференціально-різницевих і різницевих рівнянь» (1982). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1985). Осн. праці: «Лекции по теории колебаний систем с запаздыванием» (1969, у співавт.); «Лекции по качественной теории разностных уравнений» (1972);. «Systems of evolution equations with periodic and quasiperiodic coefficients» (Kluwer Acad. Publ.: Dordrecht; Boston; London, 1992, у співавт.). Л-ра.: Митропольський Ю.О., Самойленко А.М., Перестюк М.О., Данілов В.Я. До 60-річчя від дня народження Д.І. Мартинюка. Укр. мат. журн. – 2002. – 54, №3; Самойленко А.М., Перестюк М.О., Кириченко В.В., Данілов В.Я. Пам’яті Д.І.Мартинюка (1942-1996). Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Вип. №1, 2002 р; Самойленко А.М., Перестюк М.О., Данілов В.Я. Основні напрямки досліджень Д.І.Мартинюка. Теорія еволюційних рівнянь Міжнародна конференція П’яті Боголюбівські читання. Кам’янець-Подільський, 22-24 травня 2002 р. Тези доповідей.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи