ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Удалов Євген Петрович

26.07.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив фіз. ф-т Київ. держ. ун-ту (1970) Трудову діяльність розпочав у 1969 р. на посаді інж. ін-ту Напівпровідників АН УРСР. З 1979 р. по 2008 р. працював в НДЧ ун-ту на посаді мол. наук. співроб. З 1989 р. ст. наук. співроб. лаб. мех. суцільних середовищ каф. теорії пружності (в подальшому каф. мех. суцільних середовищ). Наук. інтереси стосуються застосувань оптоелектронних та голографічних методів до задач експериментальної мех. Канд. дис.: «Дослідження градієнтних полів напружень у фотопружних моделях по рефракції світлового випромінювання» (1989).

 Автор понад 50 наук. статей та винаходів. Осн. праці: Рефракция лазерного излучения в области высоких градиентов напряжений анизотропных сред. Голография: Теоретические и прикладные вопросы .Л. РТП ЛИЯФ,1991; Determination of all stress tensor components on the object surfaces using holographic interferometer. The volume «Current Research on Holography and interferometric methods for object properties measurements» is received by SPIE. 2003, N 5134 (у спивав.); Патент на винахід Електрокоагулятор (11)60111А, (51)А61В18/12, (24)15.09.2003, (46) 15.09.2003 Бюл.№9 (у співавт.).

Автор: Б.М. Кіфоренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи