ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рибальченко Володимир Корнійович

05.09.1941

Місце народження: с. Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Київ. ун-т у 1966, в 1966 набував спец. «Біофізика» в МДУ. Працює в ун-ті з 1966: асист. (1966), старш. викл. (з 1973), доцент каф. біофізики (з 1974), професор каф. цитології, гістології і біології розвитку (з 1993), пров. і гол. наук. співроб., зав. лаб. мембранології (з 1985), зав. відділу цитофізіології (тепер НДС «Мембранології і цитології» ) (з 2000). В 1972-74 – заст. декана, 1978-79 – декан біол. ф-ту. Кандидат дис. «Участие ионов кальция в трансмембранных электрических процессах клеток гладких мышц» (1970); в МДУ – докт. дис «Плазматическая мембрана гладкомышечной клетки: активный транспорт кальция, натрий-кальциевый обмен и реконструкция ионной проводимости» (1988). Сфера наук. досліджень: мембранологія і фіз.-хім. біологія. Відкрив безрецепторну хім. міжклітинну сигналізацію та створив сучас. модель молекул. організації клітинних мембран. Чл. кількох спец. вчен. рад із захисту докт. дис. за спец. «Біохімія», «Біофізика», чл. редколегій 5-ти наук. часописів та біофіз., біохім., фізіол. і токсикол. наук. тов-в України. Заст. гол. і гол. експертної ради з біологічних наук ВАК України. Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ в 2008. Засл. діяч науки і техніки України (2009). Підготував 27 кандидат і 3 докторів наук.

Автор 600 наук. праць., серед них 1 підруч., 4 монографії і 18 навч. посіб., 7 патентів і авт. свідоцтв на винаходи.

Осн. праці: Молекулярная организация и ферментативная активность биологических мембран. Монографія. К., 1977; Мембранотропная активность нейрогипофизарных гормонов. Монографія. Луганськ, 1998; Біохімія. Підруч. К., 2002; Медична біологія. Практикум. Навч. посіб. Луганськ, 2003; Цитофізіологія і біохімія травлення. Практикум. Навч. посіб. К., 2006. Л-ра: Скрипніков М.С., Максимчук Ю.О. Професори-морфологи України. Полтава, 2002; Нариси історії Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка. К., 2004; Нариси історії біол. ф-ту. К., 2004; Київ. національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Т.3. К., 2008; Володимир Корнійович Рибальченко (на честь 70-річча з дня народження) // Фізіол. журн. 2011. Т. 57, № 5; Сучасні проблеми токсикології. 2012. №1.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи