ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Балан Валерій Григорович

06.11.1962

Місце народження: с. Озерна Білоцерків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1985 – закінчив мех.-мат. ф-т, у 1989 – асп-ру (каф. механіки суцільних середовищ (МСС), у 1998 – екон. ф-т Київ. ун-ту. У 1988-98 – працював на підготовчому відділ. та на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. природн. дисциплін та механіки суцільних середовищ; з 1999 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Напружено-деформований стан плоских кусково-однорідних тіл» (1989). Викл. курси: «Інформаційні системи у менеджменті», «Планування досліджень та розробок», «Прийняття управлінських рішень», «Стратегічне управління». Наук. інтереси: сучасні інформаційні системи і технології в менеджменті, проблеми стратегічного управління, планування ДіР, удосконалення методів та моделей прийняття рішень у менеджменті. Автор понад 80 навч.-метод та наук. праць. Осн. праці: Сіткові моделі у менеджменті. К., 2003 (у співавт.); Навч.-метод. комплекси з курсів «Планування НДДКР», «Стратегічне планування та управління», «Інформаційні системи і технології в менеджменті» для студентів спец. «Менеджмент організацій». К., 2002 (у співавт.); Навч. посіб. для проведення лаб. робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в менеджменті». К., 2005 (у співавт.); Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри. Навч. посіб. К., 2008; «Прийняття управлінських рішень». К., 2013; Моделі теорії прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посіб. К., 2011; Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.).

Автор: О.І.Жилінська

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи