ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білорус Тетяна Валеріївна

02.12.1975

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила інж.-екон. ф-т КНУТД (1999). У 1999 – 2005 – асист. каф. менеджменту КНУТД. Із 2005 – асист., з 2008 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. Канд. дис. «Кадровий потенціал в системі стратегічного управління підприємством» (2004). Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління кадровим потенціалом», «Інвестиційний менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент». Наук. інтереси: управління кадровим потенціалом п-ва. Автор понад 35 наук. та навч.-метод. робіт. Осн. праці: Стратегічне управління кадровим потенціалом п-ва. Монографія. Ірпінь, 2007; Менеджмент. Навч. метод. посіб. Ірпінь. 2008; Основи менеджменту. Навч. пос. з грифом МОНУ. К., 2009; Операційний менеджмент: НМК для студентів економічних спеціальностей. К., 2009; Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи