ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черваньов Дмитро Миколайович

08.01.1938- 04.11.2013

Місце народження: с. Богданівка, Васильків. р-н, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАПН України.

1961 – закінчив мех. ф-т КПІ, екон. ф-т Вечірнього ун-ту м. Києва (1967). 1967 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1975 – доц. каф. економіки і планування нар. госп. СРСР ун-ту. 1977-79 – старш. наук. співроб. НДЧ ун-ту. 1979-83 – доц., проф. каф. економіки і планування нар. госп. СРСР. 1983-86 – проректор з наук. роботи КІНГ. 1986 – проф., 1987-92 – зав. каф. економіки нар. госп. 1992-02 – декан екон. ф-ту, зав. каф., 2003 – проф. каф. інновац. менеджменту та підприємництва (менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1996 – дир. Ін-ту менеджменту та фінансів при Київ. ун-ті. Канд. дис. «Специализация межотраслевых производств и технический прогресс в машиностроении» (1970); докт. дис. «Экономические проблемы развития межотраслевых производств» (1981). Сфера наук. інтересів: актуальні проблеми систем. орг. та управління нововведеннями, систем. оцінювання діяльності ВНЗ. Започ. новий наук. напрям: дослідження проблем розвитку міжгалузевих наук.-виробничих комплексів, держ. наук.-техн. та інновац. політики, на основі якого сформована наук. школа «Дослідження та формування інноваційно-інвест. політики та системи менеджменту її реалізації». В рамках наук. школи створено каф. інновац. менеджменту та підприємництва (менеджменту інновац. та інвест. діяльності), лаб. екон. методів управління наук. дослідженнями і розробками. У межах наук. школи захищені 4 докт. та 22 канд. дис. у галузі екон. наук. Акад. Академії екон. наук України, акад. Академії технол. наук України, акад. Академії інформатики України, акад. Академії екон. кібернетики України, акад. Міжн. кадрової академії, Засл. діяч науки і техніки України, Засл. проф. Київ. ун-ту. 1983 – створив та очолив докт. спец. вчен. раду при Київ. ун-ті, де було захищено 20 докт. та 180 канд. дис. у галузі екон. наук. 1996-2001 – очолює Наук.-метод. комісію з менеджменту Наук.-метод. ради МОН України. За його ініціативою створено Наук.-метод. комісію з економіки і управління класичних ун-тів МОН України, розроблено стандарти підготовки магістрів екон. наук у класичних ун-тах. Консультант комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Консультант Міністра фінансів України. Нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня – 2003; «Орден Пошани» Міжн. кадрової Академії – 2003; Орден «За розвиток науки та освіти» Міжн. кадрової Академії – 2002; Золота медаль Міжн. кадрової Академії «За ефективне управління»; Медаль АПН України «Ушинський К.Д.» – 2007; Почесна грамота Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – 2013; Медаль НАПН України «Григорій Сковорода» – 2013. Автор понад. 260 наук.-мет. праць, з них 17 монографій та 22 підруч. і посіб. з грифом МОН України. Осн. праці: Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підруч. К., 2001; Менеджмент інвест. діяльності п-в. К., 2003; Міждисциплінарний словник з менеджменту. Навч. посіб. з грифом МОНМСУ. К., 2011 (у співавт.); Система інноваційного менеджменту: теорія і практика. Підручник з грифом МОНМСУ К., 2012; Система інтерактивних технологій організації навчального процесу. Практикум. Навч. посіб. з грифом МОНМСУ. К., 2012. 

Автор: О.І. Жилінська

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи