ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дука Анастасія Петрівна

15.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1999). У 1995 – 2000 – працювала у відділі проектного фінансування ВАТ «Укр. інновац. банк». У 2000–04 – асист., з 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2003-11 – кер. практик екон. ф-ту. З листопада 2011 р. докторант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. нац. ун-ту. Канд. дис. «Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери» (2003). Викладає курси: «Теорія та практика менеджменту», «Антикризове управління», «Інвестування», «Аналіз інвест. проектів», «Проектний аналіз», «Ризик-менеджмент інновац. та інвест. діяльності». Наук. інтереси: проблеми інвест. діяльності суб’єктів господарювання та її фінанс. забезпечення: активізація інновац. діяльності, управління створенням наукоємної продукції в орг.-х наук.-технол. сфери, проблематика антикризового управління. Автор понад. 40 наук. та навч.-метод. робіт. Осн. праці: Словник-довідник з менеджменту. К., 1999. (у співавт.); Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. Хмельницький, 2004 (у співавт.); Інвестування: Навч.-метод. посіб. К., 2005; Управління інноваціями в сучасній орг. К., 2006 (у співавт.); Сучасна екон. освіта: Україна і Болонський процес. К., 2006 (у співавт.); Інвестування: Навч. посіб. К., 2007 (з грифом МОН України); Інвестування: Навч. посіб. 2-ге вид. К., 2008 (з грифом МОН України); Аналіз інвестиційних проектів: Навч. посіб. К., 2010; Інвестування: Навч. посіб. К., 2010; Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи