ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Євтушевський Володимир Андрійович

21.01.1952- 21.02.2011

Місце народження: м. Прилуки, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1977). 1977-81 – асист. каф. політ. економії у «Львівській політехніці». 1981-03 – асп., асист., доц., проф. екон. ф-ту Київ. ун-ту, зав. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Канд. дис. «Социалистическое воспроизводство окружающей среды и его эффективность в условиях научно-технического прогресса» (1984). Докт. дис. «Еколого-економічний потенціал України: відтворення в умовах реформування ринкових відносин» (1997). Викладав дисципліни: «Корпоративне управління», «Методологія наук. досліджень», «Сучас. теорії орг. та управління». Наук. інтереси: екол.-екон. проблеми в трансформаційних економіках, корпоративне управління, проблеми реструктуризації підприємств, антикризове управління. Автор понад 160 наук. праць. Осн. праці: Використання і відтворення еколого-екон. потенціалу України в умовах формування ринк. відносин. Монографія. К., 1995; Основи корпоративного управління. Навч. посіб. К., 2002; Корпоративне управління: Підруч. К., 2006; Управління інноваціями в сучасній організації. Кол. монографія. К., 2006; Стратегія корпоративного управління. Монографія. К., 2007 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи