ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фірсова Світлана Германівна

25.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила торг.-екон. ф-т КТЕІ. З 1987 – асп-ру Укр. НДІ торгівлі і громадського харчування Мін-ва торгівлі СРСР. 1988-90 – мол. наук. співроб. відділу праці і соц. проблем Укр. НДІ торгівлі і громадського харчування Мін-ва торгівлі СРСР. Канд. дис. «Планування і використання фонду оплати праці в оптовій торгівлі» (1991). 1991 – мол. наук. співроб., 1995 – старш. наук. співроб. наук. відділу КТЕІ, 2004 – доц. каф. менеджменту організацій транспорту Київ. ун-ту економіки і технологій транспорту. З 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сфера наук. досліджень: маркетингова інноваційна діяльність підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні. Викладає: «Маркетинг», «Маркетинг нововведень», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові дослідження ринку новацій». Автор 70 наук. праць. Осн. праці: Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. К., 2007; Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навч. посіб., гриф МОН України. К., 2010; Маркетинг: практикум. Навч. посіб. К., 2011; Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи / За ред. Титової Н.А., Рожка В.Д.: монографія. К., 2011 (у співавт.); Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи