ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горбась Ірина Миколаївна

25.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: магістр економічних наук.

Закінчила екон. ф-т у 2004, у 2008 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту. Викладає курси: «Стратегічне управління», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Прийняття управлінських рішень». Сфера наук. інтересів: стратегічне управління, специфіка управління диверсифікованими підприємствами, проведення організаційних змін в компаніях. Автор понад 27 наук. праць. Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія: Економіка. 2007. №98; Формування інтегрованих об’єднань підприємств у промисловості //Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. 2011. Вип. 121–122 (у співавт.); Специфіка формування систем управління у диференційованих підприємствах // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2012, Вип. 136–137; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи