ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ільїна Галина Володимирівна

02.10.1984

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Закінчила філософський фак-т (2006), асп-ру (2009) КНУ ім. Т.Шевченка. З 2009 – науковий, а з 2011 – провідний науковий співробітник ННДІУ МОН України, 2006-2010 – викладач, 2010 – доцент НТУУ «КПІ» (за сумісн.). З 2011 – доц. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім. Т.Шевченка. Викладає курси: «Філософія управління», «Етика бізнесу та ділового спілкування», «Методологія наукових досліджень». Автор 58 наук. та навч.-метод. праць, у т. ч.: Кризис научных дискурсов в условиях современности // Экономическое развитие в посткризисном периоде: проблемы и перспективы. Сб. науч. тр. эк. ф-та РУДН. М., 2012; Творення суб’єктивності: модерні версії особистої ідентичності // Sententiae. Наукові праці спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). XVI–XVIII (1–2/2007 – 1/2008). ВНТУ, 2010; Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура. Монографія. К., 2008 (у співавт.); Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» /За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи