ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Канаєва Марія Олександрівна

06.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (2003). У 2006-07 – асист. каф. менеджменту Екон.-правового ін-ту Київ. нац. лінгв. ун-ту. З 2007 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування інноваційної інфраструктури в Україні» (2007). Наук. інтереси: інновац. підприємництво, інновац. інфраструктура, фінансування інновац. проектів, орг. інновац. діяльності, стратегічне управління. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг». Автор бл. 20 наук. праць. Осн. праці: Управління інноваціями в сучасній організації. К., 2006 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи