ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнілова Ірина Миколаївна

17.02.1966

Місце народження: м. Сиктивкар, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту (1988), з 1990 – аспірант екон. ф-ту Київ. ун-ту. 3 2003 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. Викладає дисципліни: «Управління інтелект. Власністю», «Орг. та управління нововведеннями», «Систем. орг. та управління нововведеннями», «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекон. діяльності», «Управління патентно-ліцензійною діяльністю». Канд. дис. «Становлення ринку науково-технічної продукції» (1996). Автор понад 70 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Міжнародні валютно-фінансові кредитні відносини. Навч. посіб. К., 2001 (у співавт.); Світова економіка та міжн. екон. відносини. Метод. посіб. К., 2001 (у співавт.); Міжнародна торгівля. Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.); Управління інноваціями в сучасній організації. К., 2006 (у співавт.); Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.); Управління у сфері малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи / За ред. Титової Н.А., Рожка В.Д.: монографія. К., 2011 (у співавт.); Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства / За ред. А.П. Румянцева: монографія. К., 2011 (у співавт.).

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи