ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковальська Кристина Валентинівна

15.07.1979

Місце народження: м. Кола, Мурман.обл., Росі.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

2001 закінчила ф-т бізнесу та права Технол. ун-ту «Поділля» (м. Хмельницький), 2004 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту. Канд. дис. «Стратегія внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України» (2005). Наук. інтереси: корпоративне управління, проблеми реструктуризації підприємств, антикризове управління, управління персоналом, управлінське консультування. Викладає курси: «Консалтинг», «Управління персоналом», «Управлінське консультування», «Основи менеджменту». Автор близько 40 наук. праць. Осн. праці: Стратегія корпоративного управління. К., 2007 (у співавт.); Управління персоналом: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. Київ, 2010; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І.Жилінська

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи