ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кухта Павло Володимирович

15.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1999). З 1999 – асист., з 2012 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвест. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Управління інвест. діяльністю п-в України» (2008). Наук. інтереси: управління інвест. діяльністю п-в. Викладає дисципліни: «Інвестування», «Аналіз інвест. проектів», «Основи інвест. політики», «Інвестиційний менеджмент», «Управління проектами», «Антикризове управління». Автор 30 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. К., 2003 (у співавт.); Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія: Економіка. 2005. № 74; Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія: Економіка. 2009. №107–108; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.); Кризи, їх причини та наслідки // Ефективна економіка. 2012. № 10; Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств // Бізнес Інформ. 2012. № 11. 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи