ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузнєцова Наталія Геннадіївна

01.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2005 закінчила НТУУ «КПІ», 2008 – асп-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Канд. дис. «Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки» (2000). З 2008 – асист. каф. маркетингу та реклами КНТЕУ»КПІ», з 2009 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Викладає: «Маркетинг корпоративних структур», «Брендменеджмент нових товарів», «Економічні основи менеджменту та маркетингу», «Інформаційний менеджмент», «Теорія і практика менеджменту», «Інтернет Маркетинг» та ін. З 2010 викладає дисципліни англ. мов. Автор понад 20 наук. робіт. Осн. праці: Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / За ред. З. С. Варналія. К., 2007 (у співавт.); Economic Clusters in Ukraine: objectives and perspectives. Dnipropetrovs’k, 2007; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.); Інноваційні технології Інтернет-маркетингу. Суми, 2012; Internet Marketing. Coursebook. К., 2012. 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи