ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Анатолій Сергійович

19.10.1939- 11.01.2000

Місце народження: с. Сербинівці, Жмерин. р-н, Вінниц. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив мех. ф-т Ладижин. технікуму механізації сіл. госп-ва (1960), екон. ф-т (1968), асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту (1970). З 1972 – асист., з 1976 – старш. викл., з 1978 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів. З 1993-95 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Цена и её роль в стимулировании технического прогресса» (1974). Сфера наук. досліджень: проблеми ціноутворення. Читав курси: «Політична економія» (розділ «Соціалізм – перша фаза комуністичного способу вир-ва») на юр. ф-ті, спецкурси мікро- та макроекономіка, ціноутворення, механізм господарювання. Осн. праці: Управление качеством продукции в механизме социалистического хозяйствования. К., 1981; Політекономія. Механізм господарювання екон. системи. Підруч. Част. 3. К., 1991 (у співавт.). Арх.: Фонд Р№1246, опис 4-Л, од. збер. №58/98. 

Автор: Д.М.Черваньов

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи