ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нетреба Ірина Олександрівна

16.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

2003 – закінчила екон. ф-т, вступила до асп-ри екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Канд. дис. «Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування» (2010, спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності). Свідоцтво про участь у практ. сем. за програмою Універс. Альянс «Практика использования ERP систем в управлении производством» (28.05.2011). Викладає курси: «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Інформаційні системи в менеджменті». Сфера наук. досліджень: проблеми інформатизації п-в України, стратегічне управління сучас. п-вами, управління нововведеннями в орг. Автор понад 30 наук. та науково-методичних публікацій, зокрема: Інновації: проблеми науки та практики: монографія / під заг. ред. Кизима М.О., Пономаренка В.С. Х., 2011 (у співавт.); Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи