ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Овчаренко Тетяна Сергіївна

10.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила екон. ф-т, 2003 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – асист., з 2010 – доцент каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств» (2004). Викладає курси: «Менеджмент», «Інвестування», «Інвестиц. менеджмент», «Венчурне інвестування». Наук. інтереси: управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств, проблеми розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, бізнес-планування інвестиційних проектів та державного регулювання інвестиційних процесів в Україні, венчурне інвестування. Автор бл. 40 наук. праць, зокрема: Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи інвестиційної політики» для студентів економічних спеціальностей. К., 2009; Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2010, № 117; Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Економіка. 2011,№ 123; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи