ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приймак Василь Михайлович

01.01.1972

Місце народження: с. Манява Івано-Франк. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1995 закінчив ф-т прикладної мат. Львів. держ. ун-т, у 1998 – екон. ф-т Терноп. академії нар. госп-ва. З 1995-96 – Гол. податковим інспектором І-го рангу податкової адміністрації у Богородчан. р-ні. У 1996-99 – ІТ-спеціаліст, БВУПЗГ «Прикарпаттрансгаз» НАК «Нафтогаз України», у 2000-04 – асист. каф. менеджменту КНТЕУ. У 2000-04 – Бізнес-консультант, British Energy в Україні (за сумісн.), у 2001-03 – ІТ-консультант, Київ. обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» (за сумісн.). З 2004 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2004-05 – кер. проектного офісу ЗАТ «Телесистеми України» (за сумісн.). Канд. дис. «Управління торговельним підприємством на засадах системного підходу» (2003). Викладає: «Управління проектами», «Управління знаннями», «Управління персоналом», «Прийняття управлінських рішень», «Інформац. системи в менеджменті». З 2006 – ініціатор та куратор щорічного проекту «Вища Ліга: Project Management», що проводиться в рамках вивчення дисципліни «Управління проектами». Наук. інтереси: систем. менеджмент, управління проектами, управління знаннями, управління персоналом, інформац. системи і технології. Автор понад. 50 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. К., 2006; Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. К., 2008; Управління проектами. Навч. посіб. K., 2011; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи