ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шаров Олег Ігорович

22.07.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

1991 – закінчив мех.-мат. ф-т, 1994 – асп-ру каф. теорії ймовірностей та мат. статистики Київ. ун-ту. 1994-98 – асист. каф. інновац. менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1995-98 – заст. декана екон. ф-ту (організаційна та вих. робота). Тема дис: «Інтегрування методів прогнозованого графу та аналізу ієрархічних систем для експертного аналізу об’єктів та процесів». Сфера наук. інтересів: проблеми штучного інтелекту, аналіт. методи в економіці та менеджменті, систем. дослідження вищої освіти.1992-94 – Гол. ради студентів та аспірантів ун-ту, віце-президент Євразійської студ. асоціації. 1995 – нагороджений Знаком «Відмінник освіти України» Осн. праці: Вища математика для економістів і менеджерів: Навч. посіб. К., 1998 (у співавт.); Вища освіта України: ліцензування та акредитація: Аналітичне дослідження / Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні. К., 2003 (у співавт.). 

Автор: В.А.Євтушевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи