ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Степанова Алла Адамівна

13.07.1978

Місце народження: с. Полиці Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила екон. ф-т у 2001 р., у 2008 р. – асп-ру каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні» (2009). З 2011 – асист. каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. Викладає: «Інвестування», «Інвестиц. менеджмент». Наук. інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвест. діяльності суб’єктів господарювання в Україні та світі. Автор понад 30 наук. праць, зокрема: Система кредитних спілок в Україні: монографія, К., 2011; Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2012. Вип.136; Кластеризація кооперативного сектору економіки України // Схід: Аналіт.-інф. ж. Донецьк, 2012. №6; Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України // Проблеми науки: міжгалуз. наук.-практ. ж. К., 2012. №11; Сберегательный потенциал домохозяйств как мощный инвестиционный ресурс формирования финансово-кредитной политики кредитных союзов // Экономика. Управление. Право. Науч.-практ. журн. (М.). 2012. №11 (35). 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи