ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Святненко Вікторія Юріївна

20.05.1962

Місце народження: м. Тараща Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1983 – закінчила КНЕУ. 1989-93 – мол. наук. співроб., 1993-98 – асист., 2000 – доц. каф. менеджменту інноваійної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формирование производственной программы в условиях экономической самостоятельности промышленных предприятий» (1991). Викладає дисципліни: «Організація управлінської праці», «Стратегічний маркетинг»; «Маркетингові дослідження»; «Екон. основи менеджменту та маркетингу»; «Реклама і рекламна діяльність»; «Етика бізнесу та ділового спілкування». Наукові інтереси: маркетингові дослідження, пром. маркетинг, маркетинг у банку, стратегічний маркетинг, рекламна діяльність, менеджмент, інновац. маркетинг. Автор понад. 50 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Промисловий маркетинг. Навч. посібн. К., 2001; Маркетинг (навч.-метод. комплекс). К., 2002; Маркетинг у банку. К., 2006; Управління інноваціями в сучасній організації. К., 2006 (у співавт.); Особливості маркетингового підходу до формування цінової політики». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції». Том ІІІ. Херсон; Прага, 2010; Розділ у навч. пос. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 у співавт.); Економічні основи маркетингу та менеджменту (навч.-метод. комплекс). К., 2012.

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи