ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ситницький Максим Васильович

29.05.1983

Місце народження: м. Мелітополь, Запорізька область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчив екон. ф-т (2005), асп-ру економічного ф-ту ун-ту (2008). З 2008 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ун-ту. Канд. дис. «Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України» (2009). Викладає курси: «Стратегічне управління», «Стратегічне планування та управління», «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу», «Маркетинг у сфері культури». Наукові інтереси: проблеми стратегічного управління, інноваційного менеджменту, маркетингу. Автор понад 30 праць, зокрема: Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2009. № 107-108; Розділ у навч. посіб. з грифом МОНМСУ «Міждисциплінарний словник з менеджменту» / За ред. Черваньова Д.М., Жилінської О.І. К., 2011 (у співавт.); Role of Portfolio Analysis in Forming the Enterprise Competitive Strategies // Actual Problem of Economics, 2012. № 5 (у співавт.); Навчально-методичний комплекс з курсу «Стратегічне управління». К., 2012. 

Автор: О.І. Жилінська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи