ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жилінська Оксана Іванівна

14.08.1970

Місце народження: м. Ладижин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Дійсний чл. Академії філософії господарства при Моск. держ. ун-ті ім. М.В.Ломоносова, відмінник освіти України. Закінчила з відзнакою екон. ф-т (1992), 1996 – асп-ру каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту. 1997-99 – асист., з 1999 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту, з 2011 – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. Канд. дис. «Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні» (1996). Наук. інтереси: проблеми розвитку наук.-техн. діяльності в умовах глобалізації, держ. наук.-техн. та інноваційна політика, проблеми розвитку вищої освіти. Викладає дисципліни: «Основи наук.-техн. та інновац. політики»; «Системна орг. та управління нововведеннями», «Педагогіка ВШ», «Методологія наук. досліджень». З 1997 – вчен. секретар спец. вчен. ради Д 26.001.12 КНУТШ. 1998-2001 – вчен. секретар Наук.-метод. комісії з менеджменту Наук.-метод. ради МОН України. 2001-03 – вчен. секретар Наук.-метод. комісії з економіки і управління класичних ун-тів. Наук.-метод. ради МОН України. Співрозробник Держ. стандарту зі спец. 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності». Наук. кер. 6 кандидат економічних наук. Нагороджена грамотою МОН України. Автор 120 наук. та 20 навч.-метод. праць. Осн. праці: Управління інноваціями в сучасній організації. К., 2006 (у співавт.); Информационная экономика и тенденции современного научно-технического развития. СПб, 2006; Роль Ун-ту ім. Св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру. К., 2008; Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації. Монографія. К., 2010; Міждисциплінарний словник з менеджменту. Навч. посіб. з грифом МОНМСУ. К., 2011 (у співавт.); Інновації: проблеми науки та практики. Х., 2011 (у співавт.); Интеллект-революция: ХХІ век. М., К., 2012 (у співавт.). 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи